WWW.NAUKA.X-PDF.RU
БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА - Книги, издания, публикации
 


Pages:     | 1 |   ...   | 2 | 3 ||

«ЕЖЕГОДНИК Бишкек 2013 УДК 327 ББК 66. E 3 Издано при поддержке Фонда Конрада Аденауэра Рекомендовано к изданию Ученым Советом Дипломатической Академии Министерства иностранных дел ...»

-- [ Страница 4 ] --

Ошентип, Кыргыз ССР Эл Комисарлар Советинин Председателинин орунбасарынын милдетин да аткарып, Кыргыз ССР Мамлекеттик контроль эл комиссары да болуп, эки милдетти аткара баштадым. Жаы комиссариатта бардыгы 75 киши иштеп, алар 65 адамы текшерчлр эле. Керек учурда блк уюмдар менен мекемелерден да адистерди тартууга укугубуз бар болчу.

Дароо контролдоо ишине кириштик. Мамлекеттик Контроль Эл Комисариаты финансы жана тамак-аш нр жай эл комисариаттарынан мамлекеттик, финансылык тартипти бузуу фактыларын таап, алардын жетекчилери партиянын Борбордук Комитетинде, Эл Комисарлар Советинде эскерт алышты, колхоздор менен совхоздордун кнл жетекчилери да жазаларын тартып жатышты.

Комиссариаттын чечимдери менен буйруктары басма сзд жарыяланып турду. Бул болсо чо роль ойноп, бардыгына алдын ала эскерт катары кабылданды. Уюмдар, мекемелер, алардын жетекчилери з жоопкерчиликтерин таасын сезип, талапка кн баштагансыды. Кыскасы, бткл лкбз, анын ичинде кнст Алатоо жергеси да жакындап келаткан алааматты алдын ала сезип, экономиканы нктрг, лкнн коргонуу жндмдлугун чындоого, уюшкандыкты, тартипти кчтг згч кл бурду.

УЛУУ АТА МЕКЕНДИК СОГУШ

Агыча болбой фашисттик Германия капысынан Советтер Союзуна кол салып, элибиздин тынчтык, чыгармачыл эмгеги каргашага кабылды. Улуу Ата мекендик согуш башталды. Совет элинин бткл материалдык жана моралдык кч-кубаты фашизмге каршы кршг багытталды. лк "Бардыгы фронт чн, бардыгы жеиш чн!" деген ураан астында аял-эркек, жаш-кары дебей узакка созулган каардуу кршк белсенип кирди, майданда 96 Раздел II. Жизнь и деятельность Казы Дикамбаева (выдержки и извлечения из СМИ)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------айыгышкан салгылашуулар, тылда кндр-тундур тынымсыз созулган эмгек башталды.

Кыргыз ССР Эл Комисарлар Советинин Председателинин нр жайды тейлеген орунбасары жана Республиканын мамлекеттик контроль эл комиссары катары т жооптуу да, оор да эки милдетти чогуусу менен аткарып жаткан мага эми бткл иш-аракеттеримди жала согушка байланыштуу шашылыш маселелерге бурууга туура келди.

1941-жылдын июль-ноябрь айларында батыш тараптан Союздун чыгыш жактарына 2593 нр жай ишканасы, анын ичинде чо-чо 1523 ишкана, булардын ичинен Орто Азияга жана Казакстанга 308 ишкана кчрлп келди. 1941-жылдын июлунан 1942-жылдын декабрына чейин Кыргыз ССРине Харьковдон, Одессадан, Курск, Москва, Воронеж облустарынан 38 завод менен фабриканын (караныз: История Киргизской ССР, т.TV, с. 144) жабдуулары алардын жумушчулары менен кошо алынып келди.

Булардын ичинде В.И Ленин атындагы станок куруу заводу, М.В.Фрунзе атындагы айыл чарба машиналарын чыгаруу заводу, тиг жана трикотаж фабрикалары ж.б. бар эле. Оор жана женил нр жайды и ошол жана башка ишканаларын тезинен жайгаштыруу, аларды жана збздг мурдагы заводфабрикаларды негизинен согуштук курал-жарактарды, окдарыларды, кийим-кечелерди, азык-тлктрд даярдоо багытында кайрадан уюштуруу, ндршт тезинен кчт, батыштан келген жана биздеги миндеген жумушчулар менен кызматчыларды ар тараптан тейл, ишке, жашоого зарыл нерселер менен камсыз кылуу тийиш болчу. Ошону менен катар согуш жрп жаткан аймактардан эвакуацияланып келген 200 миге жакын адамдарды, алардын бала-бакыраларын да жайгаштыруу, жер которуштуруп келген кавказдык туугандарга-чечендерге, карачайларга, балкарларга, ингуштарга жана башкарларга тоолуу жергебизде жашап, иштсн, ар кандай муктаждыктарына шарт тз да зарыл эле. Бткл ошол толгон-токой оор жумуштар кыска Ежегодник Дипломатической академии МИД КР им. К. Дикамбаева 2013 г. 97

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------мнтт аткарышып, кчрлп келген завод-фабрикалар тез эле согушка керект продукцияларды бере баштады.

1942-жылдын февралында жаы "Актуз" коргошун-цинк кени, шонда Хайдаркен сымап ндр металлургиялык комбинаты ж.б.

кчттлгн темптер менен ишке киргизилди. Донбасстагы Никитовка сымап комбинаты душмандын колунда калгандан кийин деги Хайдаркен сымап комбинаты э маанил стратегиялык сырье ндр боюнча Союзда алдынкы орунга чыкты.

Бтндй алганда Кыргызстандан майданга 300 минден ашуун адам жнтлп, 71 жоокер Советтер Союзунун Баатыры деген наам алган (караыз: КСЭ, 6-т., 165-6.). Согуш жылдарында Кыр¬гызстан жалпысынан лкг 7 млн. тонна кмр, 1,3 млн. жуп булгары бут кийим, 8,6 млн. тигил жана трикотаж бюмдарын, жибектен жана жндн токулган 1239,3 мин метр кездеме, 94,4 млн.

банка эт консерваларын, 177 ми тонна кант, 839 ми тонна эгин, 57 ми тонна картошка, 57,8 мин тонна жашылча, 128,6 ми тонна эт ж.б. кп нр жай, айыл чарба продукцияларын берди (караыз:

Очерки истории Коммунистической партии Киргизии, 388, 391Бардыгы болуп 1944-жылдын апрелине карата немецтикфашисттик баскынчылардан бошотулган республикаларга жана облустарга Кыргызстан 10 ми, баш мйзд бодо мал, 20 ми баш жылкы жана 100 мин, баш кой-эчки ж.б. тракторлорду, ж.б.

шаймандарды жнткн (караыз: История Киргизской ССР, т.4, с.178).

Батышта алоолонгон согуш оту улана берди. Элибиздин чымыр-канган кч-аракетинин натыйжасында Советтер Союзунун согуштук кч-кубаты уламдан улам артып, дйн элдери фашизмди СССР гана жеип чыга алат деп, ишеним крст, мт кыла баштады. Советтик жетекчилик, совет эли да жеишке жетерине ишенип, жалпысынан абал бир аз ооло тшт. Мына ушул ыгайлуу кырдаалды эске алып, советтик жетекчилер согуш аяктагандан кийин дипломатиялык иштерди активдештирг, бул аракеттерге союздук республикаларды да тартып, алардын укугун кеейтн, союздук республикаларда тышкы иштер министрлигин 98 Раздел II. Жизнь и деятельность Казы Дикамбаева (выдержки и извлечения из СМИ)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------уюштурууну чечти. Анткени, бул, бир чети, эл аралык байланыштарды кеей жана кызматташууну чындоо болсо, экинчиден, союздук республикалардын чет мамлекеттер менен тздн-тз мамилесин орнотууга сп жаткан талабы эске алынган.

Ошол себепт ССР Союзунун Жогорку Совети 1944-жылдын 1февралында жалпы союздук Тышкы Иштер Эл Комисариатын Союздук-республикалык Эл Комиссариатына айландыруу жннд Мыйзам кабыл алды. СССР Жогорку Советинин X сессиясында В.М.Молотов чыгып сйлп: "Сз эки эл комиссариатын жнкй эле кайра тз коюу жннд жрп жатканы жок. Сз баарыдан мурда союздук республикалардын алдына жаы жооптуу милдеттер коюлуп жаткандыгында. Мында, биринчиден, лкбзд коргоо ишиндеги, экинчиден, чет мамлекеттер менен тышкы байланыштарды жргз жаатындагы союздук республикалардын жаы милдеттери жана укуктары жннд, ушуга байланыштуу биздин союздук мамлекетибиздеги маанил кайра тзлр тууралу маселе коюлуп отурат" деген.

1944-жылдын 17-мартында Кыргыз ССР Жогорку Совети кабыл алган мыйзамга ылайык республикабызда Кыргыз ССРинин союздук-республикалык маанидеги Тышкы иштер эл комисариатын тз жннд чечим чыгып, Кыргыз ССРи чет мамлекеттер менен тикелей байланышуута, алар менен келишимдерди тзг, дипломатиялык жана консулдук клчлктрд алмашууга, Кыргыз ССРинин дипломатиялык клдрн жиберг жана чакырып алууга ж.б. укуктуулугу аныкталды.

СССР Жогорку Совети Мыйзам кабыл алгандан кийин эле союздук республикалардын келечектеги эл комиссарларынын кандидаттары белгиленди. Кыргыз ССРинен менин кандидатурам крстлп. Анда кадрларды тандоо жана даярдоону Кыргызстан КП(б) Борбордук Комитета менен СССРдин Тышкы Иштер Эл Комиссариаты зн алган.

Ошентип, 1944-жылдын жазында республикалардан тандалгандарды СССРдин Тышкы Иштер Эл Комиссариатынан Ежегодник Дипломатической академии МИД КР им. К. Дикамбаева 2013 г. 99

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------стажировкадан тг чакырып калды. Ар бирибизди ВКП (б) БКда кабыл алынып, жекече агемелешдн кийин СССРдин тышкы иштер мииистри В.М.Молотов кабыл алды. Ал алдыдагы практикалык милдеттер жннд кеп-кесири айтып, тшндрд.

Ушундан кп узакбай анын келечектеги эл комиссарларын стажировкадан ткр тартиби жннд буйругу жарык кргн.

Биз, бардыгыбыз блмдрг чегилип, улуу референт болуп бекитилдик. Мен жана збекстандык кызматташым Т.Тажибаевди Кытай Республикасы Блмн жазды. Бул блмдрд иштеп жатып, ошол эле мезгилдеги крнкт, тажрыйбалуу дипломаттардын кеештерин угуп, Эл комиссариатынын блм башчыларынын лекцияларына катышчубуз. Биз менен В.М.Молотовдун орунбасарлары Вышинский, Литвинов, Лазовский, Кавторадзе, Деконозов жана Силин агемелешкен.

Кээде бизди чет элдиктер менен ар кандай жолугушууларга да чакырчу.

Г.Тажибаев экбз англис тилин йрнп жрдк. Баш-аягы aнда 11 ай стажировкадан ттк.

1944-жылдын 31-июлунда Кыргыз ССР Жогорку Советинин Указы менен мени Кыргыз ССРинин тышкы иштер эл комиссарлыгына бекитти (1949-жылы блк жумушка которулганга чейин ушул кызматты жана Кыргыз ССР Эл Комисарлар Советинин Председателинин орунбасарлык милдетин кошо аткардым, б.а. эки кызматта эмгектендим), ч айдын ичинде анын аппараты тзлп нккн. Бардыгы ыкка келтирилгенден кийин аддыда турган тынчтык конференцияга, чет элдиктер менен дипломатиялык жолугушууларга даярдануу керек болчу.

- 1945-жылдын 12-апрелинде АКШнын Президента Э.Рузвельт кокустан кайтыш болду. Анын Советтер Союзуна жана Сталинге урмат менен караганы белгил. Ал з Сталинге жиберген акыркы катында эки лкнн кызматташтыгын бекемдг ынтызарлыгын билдирген. Бирок, АКШнын жаы Президента Трумэн бийликке келгенден кийин эки лкнн ортосундагы мамиле жаман жакка згрп калды. Албетте, бул Советтер Союзунун кнснн эмес, бул жалпысынан эл аралык абалга таасир тийгизбей койгон жок.

100 Раздел II. Жизнь и деятельность Казы Дикамбаева (выдержки и извлечения из СМИ)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Анын стн Черчиллдин да Фултондо (1946-жылы) сйлгн антисоветтик багыттагы сз эл аралык абалды ого бетер курчутту.

Мурдагы кызматташуу жннд болгон ынтызаарлык ушинтип жоголду. Кыскартып айтканда, кансыз согуштун демилгечилеринин бири - Черчилль. СССР мешен АКШнын ортосун муздаткан дагы бир нерсе бул эле: АКШнын атом куралын тзш жана ага жалгыз з ээ болуп жатышы. Качан эки жылдан кийин, 1946-жылы Советтер Союзу атомдук куралга ээ болгондон баштап, массалык жок кылуучу куралдарды чыгаруу жана топтоо боюнча жарыш башталган деп айтсак болот. (Жарыша куралдануу Советте Союзу ыдыраганга чейин дээрлик 45 жыл созулду). Н а т ы й ж а да, фашизмге каршы кршт нктш болгон мурдагы союздаштардын ичинде бири-бирине ишенбчлк келип чыкты.

Бткл адамзатты фашисттик чумадан сактап калган Советтер Союзуна карата кастык мамилелер туулду, эл аралык абал кескин курчуду. АКШны жана Великобританияны анын мурдагы союздаштары, бткл капиталисттик лклр ээрчишти.

Кырдаалдын ушундай оордошунан улам мурда чет лклр менен тикелей байланыш жасоого жана алар менен ар кандай келишимдерди тзг укук алышкан союздук республикаларды АКШ баштаган капиталисттик мамлекеттер таануудан баш тартышты, Украина менен Белорусиядан блк союздук республикалар ООНго мчлкк кабыл алынбай, ар тркн эл аралык кеешмелерге жаша конференцияларга катыштырышбай койду. Тзлгн абалды эске алганда 39 адам иштеген, кылаарга иши жок мындай чо аппараатты кармап туруу эч пайдасыз эле.

1947-жылы кызматкерлердин саны кыскартышып, Тышкы иштер министрлиги деген гана ат менен министр баш болгон анча-мынча эле киши калтырылды. Алар Советтер Союзунун делегациясынын курамында ар трд жыйындарга жана ООНдун ар жылкы сессияларына барып турду. 1949-жылдан кийин тышкы иштер:

министринин милдеттерин Министрлер Советинин Председателдеринин орун басарлары Ш.Т.Таянов, К.К.Кондучалова, С.Б.Бегматова, ДЧ.Ташыбекова, ЖТ.Туменбаева, Р.И.Отунбаевалар аткарышты.

Ежегодник Дипломатической академии МИД КР им. К. Дикамбаева 2013 г. 101

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------ЖАНЫ МИЛДЕТТЕР 1949-жылдын февралында Кыргызстан КП(б)нын V съездинде Кыргызстан КП (б) БКнын бюросунун мчлгн жана БорборКомитеттин нр жайды, курулушту, транспортту тйлч башчылыгына шайландым. 1951-жылдын ноябрь айында Кыргыз КП (б) Фрунзе облустук комитетинин биринчи катчысы болуп бул орунга 1958-жылдын март айына чейин бир нече ирет шайландым.

Ошол эле 1951-жылдан 1955-жылга дейре Кыргыз ССР Жогорку Советинин Председатели да болуп, эки ишти кошо аткардым.

Чй облусунда колхоздор менен совхоздорду электрлештирг, мал чарбасын нктрг, айрыкча кант кызылчасын стрг анын тшмдлгн жогорулатууга кп кл бурулду. Кышта малды кыштатууда кыйынчылыктар болгон себепт Кыргызстан ССР Министрлер Советинин Председатели А.

Хуйеркулов экбз Казакстандын жетекчилерине кайра-кайра барып жатып, Казакстандан бизге т ылайыктуу, жалпы аянты 1 млн. га келген Чо Кенес-Анаркай жайытын (кышкысын кыштоо да болот) блдрп алдык. Бул Чй рннн мал чарбасы чн чо жетишкендик болду. Колхоз-совхоздорго жеилдик болуп калды.

1958-жылдын март айында Кыргыз ССР Министрлер Советинин Председатели болуп дайындалып, бул кызматта 1961жылдын майына чейин эмгектендим.

102 Раздел II. Жизнь и деятельность Казы Дикамбаева (выдержки и извлечения из СМИ)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

–  –  –

“лгндрд сыйламайын, тирлр данкталбайт” Биз сз кылалы деп жаткан XX-кылымдын башында кыргыздын чыгаан уулдары Жусуп Абдрахманов, Касым Тыныстанов, Абдыкадыр Орозбеков, Тркл Айтматов жана башка коомдук, мамлекеттик ишмерлер менен куйрук улаш чыккан Казы Дикамбаев. Ал инсандын мр рнкт да, сыймыктуу да.

Ошондуктан биздин азыркы жаштарыбызга, айрыкча интеллегенциябызга лг болоорлук. Эмесе бул татаал жана ошону менен бирге эле дактуу жолду басып ткн улуу мрг кз салып крлч.

15 баланын эн, кенжеси Казы Дикамбаев 1913-жылы кглтр Ысык-Клдн кекрек жагындагы Кунгей Ала-Тоосун этектей жайгашкан Тп районундагы Талды-Суу кыштагында жарык дйнг келген жана балалыгы оор жылдарга туш келген. Уч жашында орус падышачылыгынын жамгырдай жааган огун аралап, октон учуп, ачкадан кырылган элдердин арасынан суурулуп, агатууган, ата-энеси менен Кытай жерине качып барууга туура келген.

Октябрь революциясы падышачылык Россиянын стнн жеишке жеткенин угуп 1918-жылы кайра аттуу-жл болуп ачкачылыктын азабын тартып келатканда ачкадан атасы Кочкорбаев Дыйкамбай жарык дйн менен коштошот. Ошондо Казынын 5 жашка таянып калган кези экен. Атасынын сгн эптеп чала-чарпып жашырып, энеси Умсунай жана агалары балапан ооз баланы улам бир ктрп, жол тартып жрп кичинекей мекени Талды-Сууга келишсе, ал кыштакты Тптг орус байлары жана кулактары ээлеп алган болот. Бирок, тилекке жараша жаы бийлик киришип, жерлерин мурунку ээлерине кайтарып бер менен дыйканчылык кылууга, унаа, соко жана башка шаймандарды сатып алуу чн акча блп берет.

Ежегодник Дипломатической академии МИД КР им. К. Дикамбаева 2013 г. 103

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------Ошентип жан багуу чн элде кызуу кыймыл башталат. 1921жылдарда арабача окуй жана жаза билген Жамбоев Мусажан деген кишинин демилгеси менен Талды-Суу кыштагында башталгыч мектеп ачылып Казы Дикамбаев ошол мектептен окуп, сабаттуулукка йрнт. Андан кийин Караколго келип окуусун уланта баштаганда энесинен ажырап, эне мээрими менен да кош айтышат, тоголок жетим калат.

Караколго келип окуусун уланта баштаганда энесинен ажырап, эне мээрими менен да кош айтышат, тоголок жетим калат. Бирок окуусун Каракол шаарындагы В.И.Ленин атындагы кыргыз-орус мектебинен улантып, 1928-1929-окуу жылында 4-классты бтрт.

Ангыча Фрунзе шаарында курстар ачылып, андан аркы окуусун ошол жактан улантат. Тестиер зирек бала чо шаардын турмушуна байкоо жргзп, мекемелердин кайда, кандай аталыштарын, алардын жетекчилерин крп, билг кызыгат. Ошол кездеги Кыргыз АССРинин Борбордук Аткаруу Комитетинин председатели Абдыкадыр Орозбековду, Эл Комиссарлар Советинин председатели Жусуп Абдрахмановду жана башка жетекчилерди крп, ошолордой болуп эл камын крн ойлонот. Айрым учурларда чогулуштарда болуп, алардын сйлгн сздрн угуп, айрыкча Жусуп Абдрахмановго баа берип, ага тамшана баштайт.

1930-жылы айыл чарба техникумун мнтнн мурда бтрп, Ашхабаддагы Орто Азия зооветеринариялык институтуна тт.

Бирок ошол учурда 29-30-жылдардагы коллективдештир учурунда Иран менен Афганистанга качып кеткен бир нече миндей туркмндр басмачылардын отрядын курап алып, 1931-жылы Туркменстандын аймагына кирип келишип, айрым райондорду, Ашхабад-Красноводск темир жолун бойлото жайгашкан станцияларды басып ала баштап, колхоз-совхоздордун жетекчилерин лтрп, чон, коркунуч туудура баштаганынан аларга каршы коммунисттерден жана комсомолецтерден, студенттерден ыктыярдуу отряддар тзлп, алардын курамына Казы Дикамбаев да кошулган. Басмачылардын кыймылы жок кылынгандан кийин калк арасына советтик бийликтин ички жана тышкы саясаттарын, 104 Раздел II. Жизнь и деятельность Казы Дикамбаева (выдержки и извлечения из СМИ)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ошондой эле экономикалык саясатын туура тшндр чн тзлгн агитбригадага кошулуп эл арасында тшндр иштерин жргзп жрп, саясат жагынан да такшалып, элдин турмуштары менен жакындан таанышып жрп, лкнн нгп-сшн, элдин экономикалык-социалдык жолдорун ктрг кандай жол менен з лшн кошоорун да ойлоно баштады.

Ашхабаддагы зооветеринариялык институтун калтырып, Ташкенттеги Орто Азия пландоо-экономика, институтунун нр жайын пландаштыруу факультетине кирип, экономист-плановик деген адистикке ээ болуп чыгат. Анткени лк нктрп, стр чн анын экономикасын ктр керектигин, экономиканы ктр чн алдын ала ойлонуп тзлгн пландоо маселеси керек экендигин тшнгн.

Эмгек жолу жогоруда аты аталган институтту аяктагандан кийин, 1937-жылы Кыргыз ССРинин Пландоо комитетине келип, Союздук республикалык нр жай блмнн экономистигине дайындалса, 1938-жылдын планын долбоорлоп, тзг катышкан.

Андан кийинки 1936-1942-жылдарда Кыргыз ССРинин эл чарбасын нктрнн чнч беш жылдык планынын долбоорун тзг активд катышса, 1939-жылдын планынын долбоорун тзшкн менен ошол жылдарда катуу репрессия жргзлп, жздгн ак ниети менен эмгектенип келатышкан, Совет бийлигине жан дили менен берилген бир топ атуулдардын камалып, атылып кетип жатышканына кб болуп, бул жерде бир чон, «кара» мышык ойноп турганына шек санаган жокпуз дейт Казы Дикамбаев знн эскерлрнд.

Жаш президентибиз А.Акаевдин демилгеси менен Айдар Осмоналиев, Терекул Айтматов, Азиз Алиев, Баялы Исакеев, Абдрахман Булатов, Асанбай Жамансариев, Кожакан Шооруков, Эркинбек Эсеналиев, Осмонкул Алиев, Хасан Жээнбаев, Касым Тыныстанов жана башкалардын сктр Бишкектин тштк жагында Чон-Таштагы Ата бейитке чо эскер менен жер эненин бооруна тапшырылгандыгына ыраазычылыгымды билдирбей койо Ежегодник Дипломатической академии МИД КР им. К. Дикамбаева 2013 г. 105

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------албайм. Алардын кбн мурда крп, билип да калгам. Эгер ошол жапжаш патриоттор аман турганда элибизге канчалык кп эмгек сииришмек эле. Маркумдардын жаркын элесине болочок муундар ар дайым ыраазычылык менен таазим этээрине шек жок деп жазат знн эскермесине Казы Дикамбаев.

Казы Дикамбаев 3-беш жылдыктын пландарынын долбоорлорун даярдоодо знн чон, сабаттуулугун крстп, ал долбоорлорду жактоодо Москвага чейин барып, жактап келууге татыктуу болгон. Ушул пландардын аткарылышынын негизинде Кыргыз ССРи башка республикалардан ашса ашып, ашпаса кем калышпай, ийгиликтердин артынан ийгилик жаралып, беш жылдыктар трт жылда аякталып, лкбз алга жылып турган кезде каардуу согуш башталды. Ошол учурда Казы Дикамбаев Кыргыз ССР Эл Комис¬сарлар Советинин председателинин нр жайды тейлеген орун басары жана республиканын Мамлекеттик контролдук эл комиссары катары т жооптуу оор эки милдетти аткарып турду, збздг жана батыштан кчрлп келген ишканаларды орноштуруп, аларды адам кчтр менен камсыз кылуу, ошол ишканаларды фронттук керек-жарыктарды чыгарууга багыттап, кайрадан уюштурууда, алардын ичинде В.

И.Ленин атындагы станок куруу заводу, М.В.Фрунзе атындагы айыл чарба машиналарын чыгаруу заводу, тигуу жана трикотаж фабрикалары сыяктуу оор жана тз милдеттери да турган. Бул милдетерди абийирдлк, жоопкерчилик менен аткарды. Жеил нр жайларын иштетд пландоо жана уюштуруу вазипасы Казы Дикамбаевичке тз байланыштуу болуп калган. Ан¬дан сырткары согуш журуп жаткан аймактардан эвакуацияланып келген мидеген адамдарды бала-бакырасы менен жайгаштыруу, жер которуштуруп келген Кавказдыктарды, чечендерди, карачайларды, балкарларды, ингуштарды жергебизге орноштуруп, жашап, иштсн шарт.

Казы Дикамбаевич Кыргыз ССР Жогорку Советинин Указы менен Кыргыз ССРинин тышкы иштер Эл комиссарлыгына бекитилип, бул кызматта 1949-жылга чейин иштеген биринчи дипломаттык кызматкер болуп да эсептелинет. СССР Жогорку 106 Раздел II. Жизнь и деятельность Казы Дикамбаева (выдержки и извлечения из СМИ)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Советинин Президиумунун председатели М.И.Калининдин Указы менен Советтер Союзунун атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси деген жогорку даражалуу чин алган. Ал эми 1949-жылы Кыргызстан КП Борбордук Комитетинин бюро мчлгн жана нр жайды, курулуш, траспортту тейлч катчы, 1951-жылдан 1958-жылга чейин Фрунзе облустук партия комитетинин биринчи катчысы, ошол эле 1951-1955-жылдары Кыргыз ССР Жогорку Советинин председатели болуп эки ишти кошо аткарган, Чуй облусун электирлештирд, айыл чарбасын нктр, кант кызылчасын стрг жана тшмдлгн жогорулатууга чон, салымдарын кошкон. Кышкысын мал кыштатууга ылайыктуу болгон, жалпы аянты 1 млн. гектар келген Кенес-Анархайды казактарга кайра-кайра барып жатып блдрп алган.

1958-жылдан 1961-жылга чейин Кыргыз ССР Министрлер Советинин Председатели болуп эмгектенген. Бирок 1961-жылы Кыргызстан Компартиясынын биринчи катчысы Исхак Раззаков эк тен, КПСС Борбордук Комитети тарабынан болбогон шылтоолор менен кызматтан бошотулушуп Казы Дикамбаевичти республиканын мамлекеттик пландоо комитетине орун басарлык кызматка, Исхак Раззаковду Москвада мамлекеттик пландоо комитетине блм башчы кылып дайындап коюшкан. Анткени мунун знн саясаты бар болчу, милдетин Кыргыз ССРинин Эл комиссарлар советинин председателинин орун басары жана мамлекеттик контроль эл комиссарынын милдеттерин бирдей аткарып, ал кездерде И.В.Сталин з жетекчилик кылып турган СССР Биринчиден жогорку Ак йдглр Исхак Раззаковдон чочулоочу экен, экинчиден ушундай кчт жетекчилерди кызматтан алуу менен башка республикалардын жетекчилерине сз крст максатында болгону сезилип турат. Кызматтан алуунун мотивдери тмнкдй болгон.

Биринчиси: республиканын мектептериндеги окуучулар чн эрте менен акысыз ысык тамак берлрд уюштуруу жнндг Ежегодник Дипломатической академии МИД КР им. К. Дикамбаева 2013 г. 107

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------Партиянын Борбордук Комитети менен Министрлер Советинин биргелешкен токтому.

Экинчиси: «Балдардын ооруларын азайтуу чаралары жнндг» биргелешип чыгарылган токтому:

Учнчс: Республиканын атайын орто жана жогорку окуу жайларында кыргыз жаштарынан кадрларды даярдоону жакшыртуу боюнча чаралар жнндг биргелешкен токтому.

Тртнчсуу: Кыргызстан Компартиясынын Борбордук Комитети жана Министрлер Совети биргелешип 1958-жылы кабыл алган «Орус мектептеринде кыргыз тилин окутуу жнндг»

токтомдор болгон. Бул токтомдун лкбз чн кандай маанил экенин окуган киши ойлоноор. Кыргызстан Компартиясынын Борбордук Комитетинин биринчи катчысы менен Министрлер Советинин председателин кызматтан бошотууга ушул иш чаралар негиз болгон. Ушундан улам биздин улуу инсандарыбыз кандай саясий жана экономикалык шарттарды иштешкени. Ошого карабастан кара жанын карч уруп, элим, жерим деп иштеп келишкендигин биздин эч убакта унутууга акыбыз жок. Эми сзд жыйынтыктап айтканда, Казы Дикамбаевичтин басып ткн жолу, кылып кеткен кызматы Совет бийлигинин учурундагы, тактап айтканда 1916-жылы ркндн, 1917-жылкы улуу Октябрь революциясынан тартып бгнк кнг чейинки кыргыз элинин турмушун кзгдй чагылдырат. Анткени андай тунук кишилерге турмуштун бардык тз-кыйшыктары крнп турат.

Турмуштун оор кезендеринде бир эле эмес, экиден чон-чон, жетекчиликтин милдетин Кыргыз ССРинин Эл комиссарлар советинин председателинин орун басары жана мамлекеттик контроль эл комиссарынын милдеттерин бирдей аткарган.

Ал киши емурунун акыркы жылдарында тактап айтканда 1962жылдары Кыргыз ССРинин «Билим» коомун жетектеп жрп, элибиздин агартуу тармагына да бир топ салым кошкон. Элибиздин социалдык-экономикалык нгш жннд кптгн брошюраларын чыгарып, республикадагы бардык лекторлорго, агитаторлорго, партиялык уюмдарга таратып, эл алдына лекция, 108 Раздел II. Жизнь и деятельность Казы Дикамбаева (выдержки и извлечения из СМИ)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------докладдарды уюштуруп, ал гана эмес ошондой материалдарды белек республикага да жиберип, Кыргызстандын жетишкендиктерин даазалап турган. Ага чейин жарым кылымдан ашык мрн эл чарбасын жандандырууга арнап республикабыздын удаасы менен тогуз беш жылдык пландарын иштеп чыгууга жетекчилик кылган. Ал з «тубаса экономистмин» деч экен.

Анткени чынында ал киши кийлигишпеген, жетекчилигине албаган чо-чо завод, фабрикалар, гидростанциялар, каналдар жокко эсе экен. Чо-Чй каналы, Балыкчы, Бишкек-Нарын-Торугарт, БишкекТоктогул-Жалалабат-Ош-Лейлек жолдору, Нарын ГЭСи башталган гидростанциялар, Орто-Токой, Папан, Трткл суу сактагычтарын курууда жана аларды пландоодо Казы Дикамбаев агабыздын эмгеги т чон, болгон.

–  –  –

КАРЫСЫ БАРДЫН ЫРЫСЫ БАР

2013-жылы кыргыздын чыгаан уулдарынын бири, элине ак ниетт, талыкпаган кызматы менен кептеген сыйлыктарга татыктуу болгон Казы Дыйкамбаевдин туулганына 100 жыл толот.

Казы Дыйкамбаев Ысык-Кл областындагы Тп районунун Талды-Суу айылында 1913-жылы туулган. Анын мр таржымалы элибиздин соку жаны тарыхын чагылдырат. Элибиздин кубанычтуу да, аянычтуу да кндрн башынан кечирип, ысыгына кйп, суугуна тонгон, т жооптуу да, т урматтуу да жетекчи кызматтарды аркалаган. Туулган айылынан сабатын жойгондон кийин, Каракол шаарында, Фрунзе жана Ашхабад шаарларында билим алган. Ашхабадда окуп жргн кезинде 1931-жылы з каалоосу менен ыктыярдуу коммунисттик отрядга кирип, басмачыларга каршы кршк катышкан. 1932-жылдан баштап кайрадан Ашхабаддагы Орто Азия зооветеринариялык Ежегодник Дипломатической академии МИД КР им. К. Дикамбаева 2013 г. 109

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------институтунун пландоо-экономика факультетинде окуусун улантып, аны 1937-жылы аяктаган. 1937-жылдан-1940-жылга чейин Кыргыз ССРинин Мампландын улуу экономист, Мампландын терагасынын орун басары болуп иштеген. Улуу Ата Мекендик согуш мезгилинде Кыргыз ССР Эл Комиссарлар Советинин Председателинин орун басары (1940-жылдан баштап), ошону менен бирге Мамлекеттик контроль Эл комиссарынын (1941-44жж) да ал жооптуу милдеттерин мойнуна жктп, жооп ошол жылдын июлунан тартып, Кыргыз ССРинин эн тунгуч тышкы иштер министри (1944жж) болуп дайындалган, СССР Жогорку Советинин Президиумунун Председатели М.И.Калининдин Указы менен Советтер Союзунун Атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси деген жогорку даражалуу чин алган.

1949-жылдан Кыргызстан КП (б) БКнын катчысы, 1951-58жылдарда Кыргызстан КП Фрунзе обкомунун биринчи катчысы, ошол эле учурда 3-шайланган Кьргыз ССР Жогорку Советинин Председатели болгон. Ал эми 1958-жылы Кыргыз ССР Министрлер Советинин Председатели болуп дайындалган жана бул кызматта 1961-жылдын май айына чейим иштеген. Андан кийин 1961жылдан баштап 25–жыл Кыргыз ССРинин Мампланынын Председателинин орун басары болуп талыкпай эмгектенип, 1906жылы ардактуу эс алууга чыккан.

Казы Дыйкамбаев знун эмгек жолунда кыргыздын чыгаан И.Раззаков, А.Суйоркулов, Б.Мамбетов, С.Ибраимов, А.Дуйшеев, А.Жумагулов, К. Качкеев ж.б. менен замандаш болуп, Ата-Журт койгон милдеттерди бирге аркалашкан. И.Раззаков менен Казы Дыйкамбаев 1961-жылы курулай шылтоо менен иштеринен четтетилишкен. 1979-жылы Исхак Раззаков Москвада каза болгондо К.Дыйкамбаев кмттк комиссияны жетектеп, элибиздин атынан маркумга топурак салып келген. Агабыз жарым кылымдан ашык мрн эл чарбасын пландаштырууга, башкарууга арнап, Республикабыздын социалдык-экономикалык нгсн зор салым кошкон. Бт эмгек жолун жалан лкбздн экономикасын, чарбасын нктг багыттаган чаалыкпас ишмер.

Республикабыздагы пландаштырылышына жана курулушуна агабыз 110 Раздел II. Жизнь и деятельность Казы Дикамбаева (выдержки и извлечения из СМИ)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------кийлигишпеген чо-чо завод-фабрикалар, гидростанциялар менен каналдар жокко эсе.

Казы Дыйкамбаев I, II, IV, жана V шайланган СССР Жогорку Советинин, II, III, жана V шайлаган Кыргыз ССР Жогорку Советинин депутаты болгон. КПССтин XIX-XXI жана Кыргызстан Компартиясынын V- X жана XV-XVIII сьезддерине делегат болуп шайланган. Эки Ленин ордени, I даражадагы Ата Мекендик согуш ордени, Эмгек Кызыл Туу жана III даражадагы Манас ордеидери, кптгн медалдар Республикабыздын, Жогорку Советинин Ардак грамоталары менен сыйланган, алгачкылардан болуп «Кыргыз ССРинин Эмгек синирген экономисти» деген ардактуу наамга татыган. 1979-жылы «Отличник народнохозяй¬ственного планирования СССР» деген тш белги менен сыйланган.

Эзелки бабаларыбыздан тарта, кылымдар бою тптлп жана жршн улантып келе жаткан Улуу Кыргыз Кчн соку советтик жана андан кийинки жаылачуу кездеринде здрнн кыйла лштрн кошушкан белгил кыргыз уул-кыздарынын катарында биздин агабыз Казы Дыйкамбаев да бар. Анын мр, баскан жолу лг жана сабак болушу керек. Анын кыргыз элине, кыргыз мамлекетине, келечегине, бгнк муундардын жакшы жашоо-турмушу чн тгн т ктргз эмгектерин биз эч качан унутпасак. Туулуп чкн Талды-Суу айылында Казы Дыйкамбаевдин атындагы кч бар. Быйылкы 100 жылдык мааракесине карата Казы Дыйкамбаевдин рнкт мр республикадагы бардык элге айрыкча жаштарга кеири таанылышышын каалайт элек.

Ж.Жумакадыров Каркыра, Тп райондук газетасы 2013, 25-июнь №012(044) КМТТН 9-ЖЕТЕКЧИСИ Мамлекеттик белгил ишмер, Кыргыз ССР Министрлер Советинин трагасы, Кыргызстандын алгачкы тышкы иш-ер министри, маркум Казы Дыйкамбаев быйыл 100 жашка толмок.

Ежегодник Дипломатической академии МИД КР им. К. Дикамбаева 2013 г. 111

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------Кз тирснд деле улуу инсанга жетишт сый-урмат крстлгн эмес. Эгемен лкнн жетекчилеринин бир да анын ал-абалын сурап, аксакалдык кеп-кеешин уккан эмес эле. Кз ткндн кийин кмт деле 100 жылдыгын ткр, мамлекеттик жетекчилердин аллеясында эстелигин орнотуу, ысымын тблкк калтыруу боюнча иш-чараларын крп жатканына деле кмнм бар. Себеби, каза болгондон кийин ч жылдан сон туугандары Ак йдн эшигин жыртып, кайылбаган жетекчилери калбай, АлаАрчадагы крстнг эстелигин арандан зорго койдурганына мен дагы кб болтом. Ал тугул, Кыргызстандыи биринчи тышкы иштер министри болгондуктан Казы Дыйкамбаевдин ысымын Дипломатиялык академияга ыйгаруу демилгеси мындан 4 жыл мурда ктрлс дагы коомдук ишмерлердин кийлигишс, кмтк улам кайрылуусу менен кечээ жакында гана аткарылды.

Касиетт Ысык-Кл аймагынан кыргызды дйнг тааныткан инсандар, мамлекеттик ишмерлер, окумуштуулар, ак тандай акын, манасчылар кп чыккан. Азыр деле клдктрдн уучу куру эмес.

Даярдык кылып, Казы Дыйкамбаевдин завод-фабрикаларды салдырганын эсииздерден чыгарбасаыздар дейм. КР мамлекет башчыларынын аллеясына Казы Дыйкамбаевдин бюстун орнотууну да кл сыртында калтырып койдунуз. Себеби, эмдиги жылы 2013-жылы Казы Дыикамбаевдин жашыруун сыр болгон СССРдин атом бомбасын тзчлрг шарт тзп, камкордук кргнн замандаштары эми гана эскерип, ачык айтып жршт.

Согуш учурунда фронтту азык-тлк, керект жабдуу, ок-дары, кийим-кече менен камсыз ккылууну анын моюнуна коюлган.

Курулган бир нече ири ГЭСтердин элге канча жылдан бери кызмат кылышына Казы Дыйкамбаевдин салымы зор.

–  –  –

На церемонии открытия памятника Казы Дикамбаеву на Ала-арчинском кладбище, ноябрь 2012 г.

Слева – направо: Вице-премьер министр КР Дж. Оторбаев, дочь - Марта Дикамбаева, министр иностранных дел КР Э.Абдылдаев Ежегодник Дипломатической академии МИД КР им. К. Дикамбаева 2013 г. 117

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------

–  –  –Pages:     | 1 |   ...   | 2 | 3 ||

Похожие работы:

«Российско-грузинский диалог для мира и сотрудничества Письменный обмен репликами. Сборник статей участников IV российско-грузинской встречи молодых политологов Содержание: Татьяна Хрулева. «Что может стать позитивной базой в российско-грузинских отношениях».. Георгий Цомая. «Опасность нестабильности ялтинской системы международных отношений»...стр. Елико Бенделиани. «Вопросы, которые могут быть обсуждены в формате женевских переговоров»..стр. Константин Тасиц, Владимир Иванов....»

«Департамент по спорту и молодёжной политике Администрации г. Тюмени Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР «ФОРТУНА» ул. Ямская 52/4 г. Тюмень 625001 тел./факс (3452) 43-46-01, 43-00-51 «Утверждаю» Директор МАОУ ДОД ДЮЦ «Фортуна» С.Г. Овсянникова «15» апреля 2015г. Отчёт по результатам самообследования МАОУ ДОД ДЮЦ «Фортуна» по состоянию на 01.04.2015г. Тюмень, 2015 I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. Самообследование муниципального...»

«Доклад о деятельности и развитии социально ориентированных некоммерческих организаций Настоящий доклад подготовлен в соответствии с пунктом 8 Плана мероприятий по реализации Федерального закона от 5 апреля 2010 г. № 40ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций», утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 января 2011 г. № 87-р, а также абзацем 3 пункта 2...»

«СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ СЕВЕРА И МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ ПРОБЛЕМЫ СЕВЕРА И АРКТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НАУЧНО ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ВЫПУСК СЕДЬМОЙ апрель, 200 ИЗДАНИЕ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА НА СЕВЕРЕ СЕВЕРНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ: ПЕРВЫЕ ИТОГИ МЕЖДУНАРОДНОГО ПОЛЯРНОГО ГОДА IV Cеверный социально экологический конгресс, Неделя арктической науки 27—28 марта 2008 года в Сыктывкаре состоялся IV Северный социаль но экологический конгресс. Открыл пленарное...»

«КАРИМ ВОСТОК – КОНСОРЦИУМ ПРИКЛАДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПО МЕЖДУНАРОДНОЙ МИГРАЦИИ Финансируется совместно с Европейским Союзом Реплика на научно-исследовательский отчет «Влияние трудовой миграции на Беларусь: демографическая перспектива» Елисеев Андрей Аналитические и Обобщающие Записки 2012/1 © 2012. Все права защищены. Ни одна из частей данного документа не может быть распространена, цитирована или воспроизведена в какой либо форме без разрешения проекта Карим Восток. КАРИМ-Восток Создание...»

«ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ РОССИЙСКОГО СОЮЗА РЕКТОРОВ ИЮНЬ – 2014 Оглавление ГЛАВНЫЕ ТЕМЫ Государственная политика в области образования и науки Заседание Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию, Москва, 23 июня 2014 года Указ и распоряжение Президента Российской Федерации о создании межведомственных рабочих групп Совета при Президенте по науке и образованию и утверждении их руководителей, Москва, 23 июня 2014 года Встреча Президента Российской Федерации со студентами...»

«АННАЛЫ СТРУГАЦКОВЕДЕНИЯ Арканар Людены Памяти Владимира ГОПМАНА и Константина РУБЛЁВА Автор идеи: Александр Лукашин, 19 Составитель: Владимир Борисов В оформлении обложки использован рисунок художника Игоря Огурцова Анналы стругацковедения 2014. – Арканар: Людены, 2015. – 181 с. © Бачило А.Г., Борисов В.И., Гопман В.Л., Коровёнкова А.А., Лем С., Лукашин А.П., Неклесса А.И., Рублёв К.А., Ткаченко И.А., Язневич В.И., 2015 АННАЛЫ СТРУГАЦКОВЕДЕНИЯ СОДЕРЖАНИЕ В.Борисов. Предуведомление..........»

«Государственное Собрание – Курултай Республики Башкортостан ДОКЛАД О СОСТОЯНИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН В 2014 ГОДУ Уфа УДК 323:34 (470.57) ББК 66.3:67 (2Рос.Баш) Д 63 Доклад «О состоянии законодательства Республики Башкортостан в 2014 году» / Секретариат Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан. – Уфа, 2015. – 130 с. © Секретариат Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан, 2015 ИТОГИ РАБОТЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОБРАНИЯ – КУРУЛТАЯ РЕСПУБЛИКИ...»

«Часть IV. ЕВРАЗИЙСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ И АТР. закончился первый или начальный Россия. все более активно проявляет себя в АТР2 этап российской политики на азиатскотихоокеанском направлении. А. Торкунов, Венцом предпринятых усилий и деяний ректор МГИМО(У) явилось проведение саммита АТЭС во Владивостоке в сентябре 2012 г.1 А. Панов, посол России, профессор МГИМО(У) В 2012–2013 годах Россия еще только начала проявлять активность в своей новой восточной политике по отношению к новому мировому центру...»

«Доклад Новосибирской области «О результатах реализации Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» за 2013 год Часть I. Переход на новые образовательные стандарты 1. Информация о выполнении плана первоочередных действий по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 2013 году (в соответствии с приложением 2). В качестве одной из приоритетных задач министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской области с 2011 года является...»

«8.6 Вероятный и возможный характер внутренних войн и военных конфликтов1 в 2030-х и 2050-х годах ХХ века Внутренний вооруженный конфликт является одной из форм силового разрешения социально-политических противоречий2 А. Герасимов, профессор Внутренний вооруженный конфликт, как одна из форм разрешения социально-политических противоречий, в ХХ веке постепенно трансформировался в один из вариантов (одну из форм) внешнего военного конфликта. Это произошло в силу целого ряда причин, но, прежде...»

«к заседанию Научно-экспертного совета при Председателе Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации ИНФОРМАЦИЯ о совершенствовании регионального законодательства Свердловской области и ходе выполнения Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» в части нормативноправового обеспечения повышения доступности и качества российского образования Роль законодательства Свердловской области в...»

«ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ ИНСТИТУТ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ И КАНАДЫ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК Е.В. И С Р А Е Л Я Н Н.С. Е В Т И Х Е В И Ч ГУМАНИТАРНЫЕ АСПЕКТЫ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ К А Н А Д Ы Москва УДК 327 ББК 66.4 Утверждено к печати Ученым советом ИСКРАН 14 ноября 2012 года Ответственный редактор — В.И. Соколов, кандидат экономических наук, заведующий Отделом Канады ИСКРАН. Рецензенты: В.А. Кременюк, член-корреспондент РАН, профессор, заместитель директора ИСКРАН;...»

«Г ГОУ ВПО О НА АЦИОН НАЛЬНЫ ИССЛ ЫЙ ЛЕДОВА АТЕЛЬС СКИЙ Т ТОМСКИ ИЙ П ПОЛИТЕ ЕХНИЧЕ ЕСКИЙ УНИВЕЕРСИТЕТ НОВОСТИ НОВОС И Н УКИ И ТЕХ ИКИ НАУ И Т ХНИ И Инф форма ационный бюлле б етень № 7 • Раци ионально природ ое допользов вание и гл лубокая п переработ приро тка одных ресурс сов • Трад диционна и атом ая мная энер ргетика, альтернат а тивные т технологи произии водс ства энергии • Наннотехноло огии и пу учково-пл лазменны технологии созд ые дания ма атериалов в с зад данными свойства ами • Инт...»

«УТВЕРЖДАЮ Директор Департамента государственной политики и регулирования в области геологии и недропользования Минприроды России _ А.В. Орёл «_» 2014 г Директор Департамента государственной политики и регулирования в области геологии и недропользования Минприроды России А.В. Орёл утвердил 7 августа 2014 г СОГЛАСОВАНО Директор ФГУНПП «Геологоразведка» В.В. Шиманский «_»_ 2014 г. ЗАКЛЮЧЕНИЕ Научно-методического Совета по геолого-геофизическим технологиям поисков и разведки твердых полезных...»

«Андрей Пионтковский ТреТий пуТь.к рабсТву Андрей Пионтковский Третий путь.к рабству Этот текст может копироваться и распространяться как целиком, так и отдельными частями на любом носителе и в любом формате для некоммерческих целей при условии обязательной ссылки на автора данного произведения. Андрей Пионтковский  — пожалуй, самый яркий пуб лицист и  наиболее востребованный аналитик совре менной России. Его публикаций ждут с  нетерпением политики и бизнесмены, он интересен интеллектуалам...»

«ПРОБЛЕМЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ № 1 (28) 2015 УДК 327.82(510) ББК 66.4(5Кит) Комиссина Ирина Николаевна*, старший научный сотрудник Центра Азии и Ближнего Востока РИСИ. Арктический вектор внешней политики Китая Многие учёные связывают будущее планеты с Арктическим регионом в первую очередь из-за огромных запасов полезных ископаемых. По оценкам Геологической службы США, потенциальные неразведанные запасы нефти, природного газа и сжиженного углеводородного газа там составляют, соответственно, 13,...»

«БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. В.Г. Шухова Северо-Кавказский филиал НАУЧНАЯ РАБОТА на тему: «Разработка сбытовой политики предприятия» (ЗАО Кавминводы) Выполнила: Л.Ю.Ежова Научный руководитель: д.э.н. Д.С.Шихалиева г. Минеральные Воды. Соержание Введение. 1. Теоретические аспекты сбытовой политики. 1.1. Понятие сбытовой политики. 1.2. Каналы сбыта товаров. 1.3. Мероприятия по расширению рынка сбыта. 1.4. Управление политикой стимулирования сбыта 2. Анализ...»

«Основные итоги работы социальной защиты населения Кемеровской области в 2012 году и задачи на 2013 год Разработка законодательных и иных нормативных правовых актов Кемеровской области В 2012 году проведена работа по разработке 13 законопроектов, более 80 актов Коллегии Администрации Кемеровской области и нормативных правовых актов департамента, в 2011 году разработано 17 законопроектов, более 50 актов Коллегии Администрации Кемеровской области и нормативных правовых актов департамента. В том...»

«ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 2015–2016 уч. г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП 11 класс Методика оценивания выполнения олимпиадных заданий «ДА» или «НЕТ»? Если Вы согласны с утверждением, напишите «ДА», 1. если не согласны «НЕТ». Внесите свои ответы в таблицу в бланке работы. Естественное состояние общества, по мнению Т. Гоббса, являлось 1. «золотым веком» человечества. Толпа является коллективным политическим актором. 2. Люди, стоящие в одной очереди за билетом в метро, составляют 3....»
 
2016 www.nauka.x-pdf.ru - «Бесплатная электронная библиотека - Книги, издания, публикации»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.