WWW.NAUKA.X-PDF.RU
БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА - Книги, издания, публикации
 


«Резултати от конкурса на Национален фонд „Култура” за финансиране на участия в международни, национални и локални културни форуми на представители на българската култура и изкуство и ...»

Резултати от конкурса на Национален фонд „Култура” за финансиране на участия в международни, национални и локални културни

форуми на представители на българската култура и изкуство и посещения на чуждестранни мениджъри и програматори в областта

на културата и изкуствата по Програма за културни контакти – Мобилност, Сесия II, 95(2)/2015 г.

Вх. Кандидат Име на проекта Място на Времетраене Искана Отпусната Рецензия

№ провеждане на сума сума събитието Театрална Участие на Любляна, Проектът получава финансиране поради 23.09.2015 3500 работилница спектакъла Словения авторитета на театъра и важността на 26.09.2015 „Сфумато” „Медея – майка фестивала и мрежата за поддържането на ми” на Маргарита връзките между театрите в региона.

Младенова и Иван Добчев в Международния фестивал EX PONTO/ NETA Участие на спектакъла „Медея – майка ми” в 22 Международен фестивал на сценичните изкуства EX PONTO/NETA - Любляна, Словения, 18.09-27.09.2015 22 Международен фестивал на съвременните сценични EX PONTO ще се проведе на различни сцени в Любляна и Ново Место. Това е един от най-престижните фестивали в Словения, разпознаваем заради високо качествената си програма, която съчетава театрална естетика с социални и политически теми. В тазгодишното издание на фестивала са включени театрални спектакли и съвременен танц от Белгия, България, Чехия, Грузия, Македония, Унгария, Хърватия, Румъния и Словения. Мотото на EX PONTO 2015 е „Моят собствен свят”. По повод 10 годишнината от създаването на мрежата NETA, на която Театрална работилница „Сфумато” е член, за участие във фестивала са селекционирани от международно жури най-добрите представления на членовете на мрежата. Спектакълът „Медея – майка ми” има впечатляваща биография, постановката и актьорите са носители на 3 награди и номинации „Икар”: награда „Икар”: за най-добро представление, номинации за мъжка роля и авторска музика, номинации за авторска музика „Аскеер”, както и наградата на международния фестивал НЕТА – Враца. Спектакълът е участвал във всички национални и международни фестивали в България. Със селекцията за фестивалите в

–  –  –

Проектът се осъществява по покана на украинската страна чрез установените взаимоотношения между Българската академия на науките и Националната академия на науките на Украйна. Проблемите на опазване на културното наследство днес имат особена стойност за съвременните хора по света. Те са пряко свързани с идентичността, притежаваща основна роля за хората в условията на глобализиращия се свят. За страните, преживели преход, опазването на културното наследство – анализи на конкретни ситуации и развивани културни политики, се оказва една от много важните и все още не решени напълно задачи, независимо от съществуването на добри практики. С особена сила проблемът за опазването на наследеното се поставя в ситуации на криза. Предвижда се реализацията на проекта да протече в три основни посоки:

-запознаване на българската страна с предприетите от Украинската държава мерки за опазване на материалното и нематериалното културно наследство в настоящата ситуация;

-споделяне на опита на българските експерти в опазване на културното наследство;

-дискусии върху съществуващите в двете страни културни политики за опазване на културното наследство и анализи върху възможностите за взаимна приложимост на добрите практики – основание за дългосрочен диалог.

Университетски IVия Тарту, При оценяването на двете кандидатури 07.10.2015 3500

–  –  – 

Похожие работы:

«ГЕОГРАФИЯ И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ 2015 № 2 С. 197–205 УДК 556.166 + 911.3:504.4.054 М. В. ЦЕПЕНДА, Н. М. ЦЕПЕНДА, А. А. МЕЛЬНИК Черновицкий национальный университет им. Юрия Федьковича, Украина СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ИЗМЕНЕНИЯ СТОКА ПРИТОКОВ СРЕДНЕГО ДНЕСТРА Рассмотрены теоретические и практические аспекты современных тенденций изменения речного стока притоков среднего Днестра в условиях возрастающего дефицита водных ресурсов. Уточненные расчетные характеристики среднегодового, минимального и...»

«Содержание № Наименование раздела Стр. п/п Общая характеристика образовательного учреждения. 1. Условия осуществления образовательного процесса. 2. Режим обучения.. 3. Кадровое обеспечение образовательного процесса. 4. Методическая работа.. 5. 14 Состав обучающихся.. 6. 20 Результаты образовательной деятельности. 7. 21 Трудоустройство выпускников.. 8. 21 Исполнение контрольных цифр приема и государственного задания. 9. 22 Воспитательная работа.. 10. Финансовое обеспечение.. 11. 44...»

«В.И.Саускан Годы жизни: воспоминания и размышления. АтлантНИРО. 1958-1993 гг Автор на РТ «Муксун», 1959 г. Правительство Калинингр. области. Калиннингр. Обл. Дума. Госдума РФ. 1993-1996 гг 1999-2003 гг. 2001-2003 гг БФУ им. И.Канта 1996-2014 гг КГТУ 1980-2014 гг Проф. А.Н.Пробатов Проф. П.А. Моисеев Первый губернатор К.о. СРТ-129. Проф. Ю.С. Маточкин Калининград КГТУ 2015 Моей любимой жене и спутнице по жизни Тиночке, любимым детям – Леночке и Андрюше, любимым внукам Денисику и Дашеньке,...»

«1403024/2014-31190(2) Начальникам отделов П РА ВИ ТЕЛ ЬСТВО СА Н К Т-П ЕТЕРБУ РГА образования администраций К О М И ТЕ Т ПО О БРА ЗО В А Н И Ю районов Санкт-Петербурга пер. Антоненко, д.8. Санкт-Петербург, 190000 Генеральному директору Тел. (812) 570-3179 Факс (812) 570-3829 E-mail: kobriagov.spb.ru ГБНОУ «СПбГДТЮ » http: w ww.k-obr.spb.ru ОКПО 00086993 ОКОГУ 23280 ОГРН 1027810356485 М.Р. Катуновой Директору ГБОУ ДОД СП6ЦД(Ю )ТТ А.Н. Думанскому Директору ГБОУ ДОД Дворец учащейся молодежи...»

«МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИКАЗ от 22 апреля 2003 г. N 342 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРИРОДНЫХ ЗАПОВЕДНИКОВ И НАЦИОНАЛЬНЫХ ПАРКОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2015 ГОДА Во исполнение п. 2 Приказа МПР России от 06.02.2003 N 79 О неотложных мерах по повышению эффективности управления системой государственных природных заповедников и национальных парков приказываю: 1. Утвердить прилагаемые Основные направления развития...»

«Извещение о закупке № Наименование пункта Текст пояснений п/п Закупка у единственного подрядчика – ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» Основание: 19.2.10 Положения о закупке товаров, работ, услуг ОАО «НСРЗ» 19.2.10 если необходимо проведение дополнительной закупки, фактическое продление оказания услуги, а также Способ закупки 1. сопутствующих товаров, работ и услуг, и смена поставщика нецелесообразна по соображениям стандартизации или ввиду необходимости обеспечения непрерывности...»

«X Юбилейный Международный форум «Оптические системы и технологии»ОФИЦИАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ IX Anniversary International forum Optical Systems and Technologies OFFICIAL CATALOGUE X Юбилейный Международный форум «Оптические системы и технологии» IX Anniversary International forum Optical Systems and Technologies Organized by: Организаторы: Министерство промышленности The Ministry of Industry and Trade и торговли РФ of the Russian Federation ОАО «Швабе» Государственной OJSC корпорации «Ростех» Shvabe...»
 
2016 www.nauka.x-pdf.ru - «Бесплатная электронная библиотека - Книги, издания, публикации»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.