WWW.NAUKA.X-PDF.RU
БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА - Книги, издания, публикации
 


Pages:   || 2 |

«Проект «Заедно за прозрачно училище: инцитатива, участие, отговорност» (2006-2008 г.) PR АКЦИЯТА НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА © Никаква част от съдържанието на този текст не може да бъде ...»

-- [ Страница 1 ] --

© Фондация “Пайдея”

Проект «Заедно за прозрачно училище:

инцитатива, участие, отговорност»

(2006-2008 г.)

PR АКЦИЯТА НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

© Никаква част от съдържанието на този текст не може да бъде копирана,

публикувана или възпроизвеждана на хартиен или електронен носител без

изричното писмено съгласие на Фондация Пайдея.

Съдържание:

• 16 ОУ „Райко Жинзифов” - "Училището като място за среща между институция и общественост” • 20 ОУ „Тодор Минков” – “Възрожденска традиция, ясна визия за бъдещето, уникални в настоящето” • 22 СОУ „Г.

С. Раковски” – “Нашето училище – дом за всички деца” • 42 ОУ „Хаджи Димитър” – “Инициатива, участие, отговорност” • 44 СОУ „Неофит Бозвели” – „Кои са най-добрите” • 47 СОУ Христо Г. Данов – „Успяваме заедно” • 49 ОУ „Бенито Хуарес” – „Ние в 49 Основно училище правим обикновеното уникално • 54 СОУ „Св. Иван Рилски” – „Нашето училище е уникално • 73 СОУ „Владислав Граматик” – „40 години 73 СОУ с преподаване на чужди езици “Владислав Граматик” • 101 СОУ „Бачо Киро” – „70 Години 101 СОУ “Бачо Киро” • 102 ОУ „Панайот Волов” – „Като 102 Няма Второ!” • 104 ОУ „Захари Стоянов” – „ЗАЕДНО УСПЯВАМЕ” • 106 ОУ „Григорий Цамблак” - “106 училище – новото образование за новото поколение!

Ние знаем как...” • 153 Профилирана Гимназия „Неофит Рилски” – “ПРИЕМАМЕ ДЕЦА – ИЗПРАЩАМЕ

ИЗГРАДЕНИ ЛИЧНОСТИ,

• 166 Спортно училище „Васил Левски” – „166 Спортно училище – училище за шампиони” office@paideiafoundation.org http://www.paideiafoundation.org © Фондация “Пайдея” Фондация „Пайдея” и Столична община, с подкрепата на Тръста за гражданско общество в Централна и Източна Европа, осигуриха съвместно фонд за финансиране на малки училищни рекламни кампании „Нашето училище е уникално”. Мисията на тази съвместна инициатива, част от проекта „Заедно за прозрачно училище: инициатива, участие, отговорност” (2006-2008), е да бъдат стимулирани столичните училища да покажат своите постижения и силни страни пред широка публика и да спечелят подкрепа от местната и широката общественост при реализацията на важни за тях дейности. Питате се защо българското училище да има нужда от такъв тип изяви?! Отговорът ни се струва очевиден:

• публичните изяви на образователните институции са утвърдена практика в модерните страни;

• публичните изяви са доброто средство, благодарение на което идеите стават реалност;

• публичните изяви са един от най-ефективните начини да се привлекат необходимите на училището финансови средства или друг вид подкрепа.

В надпреварата за публично представяне на уникалността на училището взеха участие 20 столични училища от 4 района – Триадица, Подуяне, Надежда и Студентски.

16 ОУ „Райко Жинзифов” 20 ОУ „Тодор Минков” 22 СОУ „Г. С. Раковски” 41 ОУ „Св. Патриарх Евтимий” 42 ОУ „Хаджи Димитър” 44 СОУ „Неофит Бозвели” 47 СОУ "Христо Г. Данов" 49 ОУ „Бенито Хуарес” 54 СОУ „Св. Иван Рилски” 55 СОУ „Петко Каравелов” 73 СОУ „Владислав Граматик” 95 СОУ „Проф. Иван Шишманов” 101 СОУ „Бачо Киро” 102 ОУ „Панайот Волов” 104 ОУ „Захари Стоянов” 106 ОУ „Григорий Цамблак” 124 ОУ „Васил Левски” 130 СОУ „Стефан Караджа” 153 Профилирана Гимназия „Неофит Рилски” 166 Спортно училище „Васил Левски” Конкурсът се проведе в рамките само на два месеца – толкова беше отреденото време за изготвянето на проект за привличане на подкрепа, за извършването на замислените в него дейности и за отчета на свършената работа.

Кратките срокове обаче не се оказаха никаква пречка за раждането на оригинални и свежи идеи, за тяхното успешно реализиране и най-важното – за прекрасните резултати, постигнати от столичните училища. Ето и някой от найатрактивните и интересни предложения:

• изграждане на „класна стая на открито” (16 ОУ „Райко Жинзифов”);

• подготовка и разпространение на специален брой на училищния вестник „Звънче” (20 ОУ „Тодор Минков”);

• конкурс за PR на училището сред ученици (41 ОУ „Св. Патриарх Евтимий”);

• серия от публични конкурси в двора на училището - Конкурс за икебана, Конкурс за рисунка на асфалт, Конкурс за коафьор, Конкурс за кулинар (44 СОУ „Неофит Бозвели”);

• изложба „Животните през моите очи” на територията на столичния зоопарк (49. ОУ „Бенито Хуарес”);

• рок-концерт в двора на училището (54 СОУ „Св. Иван Рилски”);

• начало на устойчив вътрешноучилищен проект „Училището, в което искам да уча” (55 СОУ „Петко Каравелов”);

office@paideiafoundation.org http://www.paideiafoundation.org © Фондация “Пайдея”

• демонстрационни игри по икономика и финанси на училищния клуб в кварталната сладкарница (106 ОУ "Григорий Цамблак").

Всички училища-участници подходиха с изключителен интерес към темата за публичността и организираха своите кампании с голямо желание и открит ентусиазъм, за което говорят и следните цифри – общо в кампанията пряко са участвали около 400 учители, 4000 ученика и 2000 родителя. Сигурни сме обаче, че в рамките на тази инициатива е привлечено вниманието на много по-голям брой хора от различни сектори на публичното пространство, за което свидетелстват и някои от постигнатите резултати.

С подкрепа относно бъдещи училищни инициативи се ангажират, както частни лица, така и бизнес компании (20 ОУ „Тодор Минков” - „Видахим” и „Мото Пфое” и др.). Успехът на кампаниите привлече вниманието и на лица от неправителствения сектор (41 ОУ „Св. Патриарх Евтимий” – Фондация „Петър Берон”, 106 ОУ „Григорий Цамблак” – Фондация „Интермедия” и др.). В рамките на кампаниите за публичност дейностите на много от училищата бяха отразени и от български печатни, електронни, телевизионни и радио медии.

Най-важният резултат, който училищата-участници в проекта успяха да постигнат чрез разнообразните си инициативи, е своеобразно „пречупване” на традиционната представа за училището, представяне на една нова визия, благодарение на която се засилва общественото доверие в училището. То се превръща от институция в място за среща между институция и общественост, но по съдържание продължава да бъде основно средище за изява на учениците. Как по по-добър начин ще успееш да убедиш един родител да запише детето си в дадено училище, освен да го накараш да повярва, че в съответното училище детето му ще има възможност за свободна творческа изява, обучавайки се по модерен и иновационен начин?!

Представяме Ви кратки резюмета на идеите от проектите за рекламна кампания "Нашето училище е уникално", както и резултати от разнообразните дейности, които проведоха столичните училища в рамките на своите проекти.

Оригинални, полезни и успешни, ето ги и тях:

16 ОУ „Райко Жинзифов” - "Училището като място за среща между институция и общественост” КРАТКО ОПИСАНИЕ – Стремим се да превърнем прилежащите към училището пространства в място за обучение на открито, което ще ни служи за онагледяване на цикъла „Природни науки”, „Изобразително изкуство” за учениците от паралелките с разширено изучаване на изобразително изкуство (включително и деца със специални образователни потребности), в предмет „Труд и техника” – грижа за реколтата, обработване на продукцията и използването й в часовете по готварство, както и реализирането й с цел финансова придобивка с подкрепата на училищното настоятелство; място за контакти между децата от помощното и масовото училище (училищата се намират в един двор); добиване на трудови навици и естественото протичане на интеграционните процеси между децата със и без СОП.

УПРАВЛЕНИЕ И УЧАСТНИЦИ - Учители – 25 и ученици - 70 СРОК – 07 май 2008 – 31 май 2008 г.

ЦЕЛ - Оформяне на „класна стая на открито”, озеленяване с овощни дръвчета на пространството покрай оградата на училището (в двора), включване в инициативата на потенциалните ученици и гражданската общественост от район Надежда.

ДЕЙНОСТИ - За изпълнението на проекта бяха изготвени и разпространени брошури. Беше закупено подходящо обзавеждане (столове и масички). Откриването на “класна стая на открито” и засаждането на растителността бяха осъществени по време на голям концерт в двора на училището със сцена и озвучаване.

РЕЗУЛТАТИ И КРАЙНИ ПРОДУКТИ:

1. „.Доближихме училището до семейството чрез съвместно осъществяване целите на проекта.” 2. „Учениците ежедневно се грижат за засадения посадъчен материал, като го поливат, а при нужда го окопават и торят.” 3. „Родители, ученици и гражданска общественост бяха очаровани от идеята и дадоха предложения за доразвиване на проекта.” • „Класна стая на открито” (оборудвана с маси и табуретки);

• Рекламна брошура;

–  –  –

МОНИТОРИНГ – Финансиращата организация разполага с рекламната брошура, стикер, диск, отразяващ събитието (концерт, на който е открита „класната стая на открито”). Още за проекта и пълна презентация вижте на сайта на училището.

БЮДЖЕТ – по проект: 500 лв. – по отчет: 851,80 лв.

20 ОУ „Тодор Минков” – “Възрожденска традиция, ясна визия за бъдещето, уникални в настоящето” КРАТКО ОПИСАНИЕ – Рекламна кампания на училището, която включва издаване на извънреден брой на училищния вестник „Звънче”, придружен от специален подлистник, рекламна брошура и диск с презентация.

Рекламните материали изтъкват уникалността на 20 ОУ и образователната програма, която училището предлага, както и показват резултатите от общата дейност на учители, ученици, родители и външни партньори.

УПРАВЛЕНИЕ И УЧАСТНИЦИ – Учители - 8 и ученици – 15; В създаването на броя на вестника и презентацията участват ученици от ученическия съвет и клуб „Млад журналист” в 20 ОУ, както и училищното настоятелство, преподаватели от начален и среден курс, педагогическият съветник.

СРОК – 29 април 2008 – 06 юни 2008г.

ЦЕЛ – Създаване на рекламен продукт, който да показва най-ясно и чрез конкретни примери уникалността на училището. Запознаване на обществеността със специфичните за училището дейности. Усъвършенстване на уменията на учители и ученици да работят заедно, като екип. Привличане на бъдещи ученици. Привличане на бъдещи сътрудници и спонсори. Осъвременяване на материално-техническата база.

ДЕЙНОСТИ – Издаване на извънреден брой на вестник „Звънче”; издаване на рекламна брошура на 20 ОУ;

изготвяне на презентация и издаването й на диск. Материалите се раздават на няколко етапа: завършване на учениците от 1ви клас (тържеството на 24 май); завършване на учениците от 3 и 4 клас (30 май); при подаване на документи за бъдещи първокласници; на родители, дошли в 20 ОУ да подадат документи за децата им, кандидатстващи след 7 клас (20 ОУ е училище-гнездо). Предвидена е и специална среща в края на месец юни с родители на бъдещи първокласници, където училището ще им бъде представено чрез презентацията.

РЕЗУЛТАТИ И КРАЙНИ ПРОДУКТИ:

1. „По-добро запознаване с дейностите на училището и ангажираността на учениците в тях.” 2. „.Представители на „Видахим” и „Мото Пфое” изразиха готовност за бъдеща помощ и спонсорство.”

• Рекламен вестник на училището с подлистник;

• Рекламна брошура;

• Мултимедийна презентация.

МОНИТОРИНГ – Финансиращата организация разполага с пълен пакет от рекламни материали – вестник с подлистник, рекламна брошура и мултипедийна презентация.

БЮДЖЕТ – по проект: 700 лв. – по отчет: 700 лв.

22 СОУ „Г. С. Раковски” – “Нашето училище – дом за всички деца” КРАТКО ОПИСАНИЕ – 22 СОУ участва във Фестивала на българското образование, проведен в НДК. Училището успя да привлече вниманието на обществеността чрез изготвените презентация, брошури, плакати и тениски. По време на изложението наши ученици проведоха анкета сред посетителите. Също така представителна група от ученици взе участие в празничното шествие в град София по случай Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост - 24 май. В интернет страницата на училището http://zaednoschools.org/22sou/ беше публикувана информация, свързана с дейностите по проекта, а в края на кампанията – актуализирана.

office@paideiafoundation.org http://www.paideiafoundation.org © Фондация “Пайдея” УПРАВЛЕНИЕ И УЧАСТНИЦИ – Учители в заповедта – 8, в шествието и на щанда на НДК – 10 и ученици - в шествието – 50, по време на изложението – 10, за 24 май – 2 и по сайта – 1.

СРОК – 30 април 2008 – 06 юни 2008г.

ЦЕЛ - Да се осигури публична подкрепа на всички дейности, проекти в 22 СОУ „Г. С. Раковски”, привличайки по този начин партньори от бизнеса, децата и родителите, медиите – печатни, телевизионни, радио и др., представителите на дребния и средния бизнес, учениците между 12 и 15 годишна възраст, учители и училища от балканските страни и Европейския съюз за набиране, привличане на допълнителни средства, спонсорство, партньори по проекти, нови ученици, подкрепа от родители.

ДЕЙНОСТИ – Участие във фестивала на българското образование (Отпечатване и разпространение на брошури и плакати; изготвяне на рекламни тениски.; изготвяне на мултимедийна презентация за 22 СОУ; изготвяне и отпечатване на анкета за посетители на щанда в НДК) и Участие в празничното шествие по случай 24 май (Екип на Вtv засне в 1“в” клас материал, който бе излъчен в информационната емисия от 19.00 ч. на 24 май.; Подготовка и участие на представителна група от 22 СОУ в шествието за 24 май)

РЕЗУЛТАТИ И КРАЙНИ ПРОДУКТИ:

1. „Рекламната кампания помага на родителите, искащи да запишат децата си в ново училище, да се ориентират и да включат 22 СОУ в своите планове. За родителите на нашите ученици и за кварталната общественост – още по-добре да се информират и самите те да станат „рекламни лица” на училището.” 2. „Учениците, участвали в дейностите по проекта, споделят впечатленията си със съучениците си;

предлагат идеи и за предстоящи инициативи – в приемът за новата учебна година след 7 и 8 клас да бъдат ангажирани и ученици от гимназиален етап в помощ на комисията.”

–  –  –

МОНИТОРИНГ – Финансиращата организация разполага с рекламна брошура, плакат, мултимедийна презентация и тениски.

БЮДЖЕТ – по проект: 700 лв. – по отчет: 701,20 лв.

42 ОУ „Хаджи Димитър” – “ИНИЦИАТИВА, УЧАСТИЕ, ОТГОВОРНОСТ” КРАТКО ОПИСАНИЕ – Нашето училище има 85 годишна история и традиции, които са запазени в създадената със собствени усилия и средства богата музейна сбирка и ученическа художествена галерия, в празниците и тържествата. То се ползва с авторитет сред обществеността в квартала и района. Имаме ученици и от други райони на столицата. Ръководството на училището, учителите, учениците и родителите непрекъснато работим за обогатяване на материалната база и подобряване на интериора и екстериора му. С настоящия проект и кампания се цели да се стимулира още повече процеса на взаимодействие между училището и обществеността. Чрез дейностите по проекта искаме да покажем непрекъснатите грижи, които полагаме за своето училище в пространството на публичността.

УПРАВЛЕНИЕ И УЧАСТНИЦИ – Учители - 41 и Ученици - 260.

СРОК – 30 април 2008 – 15 юни 2008 г.

ЦЕЛ – Популяризиране уникалността на училището, чрез прозрачност на дейностите, осъществяване в него; да направим училището още по-привлекателно място за учене; изява на творческите способности и умения на учениците в учебни и извънучебни дейности; засилване принадлежността на ученика към своето училище.

ДЕЙНОСТИ - Родителска среща (08.05.08 г.); Концерти – 20.05 и 01.06.2008 г.; Издадени и разпространени Алманах,

–  –  –

вестник, брошури; Филм за училището на DVD; Обявяване отворени врати в начален курс

РЕЗУЛТАТИ И КРАЙНИ ПРОДУКТИ:

1. Върху родителите и кварталната общественост – „Чувство на гордост и удовлетвореност от това, че виждат децата си в друга роля, по-различна от ученето. Споделят, че са доволни от факта, че децата им учат в едно авторитетно училище."

2. "Възпитателно въздействие върху родители на 2-3 годишни деца, използващи училищния двор за спокойна игра и разходка на децата си.”

–  –  –

МОНИТОРИНГ – Финансиращата организация разполага със снимков и видео материал от всички крайни продукти и дейности, както и с копие от рекламната брошура, вестника, поканата и алманаха.

БЮДЖЕТ – по проект: 500 лв. – по отчет: 1050,94 лв.

44 СОУ „Неофит Бозвели” – „КОИ СА НАЙ-ДОБРИТЕ” КРАТКО ОПИСАНИЕ – Педагозите, училищният психолог и административното ръководство на училището, след задълбочен анализ на вече проведените кампании и очакванията на родителите при търсене на училище за техните деца, достигнаха до заключението, че за възрастните е важно не само децата им да бъдат системно обучавани, но и да получат възможност за повече и разнообразни извънкласни дейности. Същевременно децата проявяват голямо желание за изява. Чрез представения проект за рекламна кампания 2008-2009 г., който предлага популяризиране на възможностите на училището чрез разнообразни рекламни материали и организиране на различни публични конкурси, на които да се изявят талантите на учениците, екипът на 44 СОУ осигури възможност за промяна на нагласите на родителите и подобряване имиджът на институцията.

УПРАВЛЕНИЕ И УЧАСТНИЦИ – Всички учители – 40; от учениците - преки участници в рисунка наконкурсите и в концерта, както и публика на дейностите 380 асфалт – 66; кулинарна изложба – 128; аранжиране на цветя – 63; найдобър коафьор – 46 и концерт на младите таланти – 97.

СРОК – 30 април 2008 – 30 май 2008г.

ЦЕЛ – Да покаже пред родителската и кварталната общност разнообразието от дейности, които се осъществяват в училище и да даде възможност за изява на максимален брой деца, като по този начин спечели позитивната нагласа на възрастните към институцията и предпочитанията на децата за училище, в което да учат.

ДЕЙНОСТИ – Изготвяне на рекламна брошура и презентация на училището; организиране на Седмица на детето (26

– 30 май 2008 г.); разпространение на афиши и покани за предстоящите събития; кулинарна изложба „Аз съм найдобрия”; конкурс за рисунка на асфалт „Светът е наш”; конкурс за икебана „Да търсим постоянно красотата около нас”; концерт на младите таланти в 44 СОУ; изложба „И всичко това е нашето училище”; привличане на медиен интерес чрез публикуване на материал на сайта на район „Подуяне” и Столична община, осъществяване на връзка с БТВ и БНР.

РЕЗУЛТАТИ И КРАЙНИ ПРОДУКТИ:

1. „Много високо беше оценен конкурсът за аранжиране на цветя от доц. Красимира Табакова – зам. Декан на ИФ към СУ. Ст. Експерт по история и цивилизация в МОН Христина Маркова получи изготвена брошура на училището. На концерта на талантите присъстваше и г-н Цветан Цветански от Центъра за образователни инициативи. Всички те отбелязаха качеството на изработените рекламни материали и изключителната активност от страна на децата.” office@paideiafoundation.org http://www.paideiafoundation.org © Фондация “Пайдея”

• Рекламна брошура;

• CD презентация на училището;

• Покани за родители на учениците-участници в кампанията;

• Програма за Седмицата на детето;

• Конкурс за икебана;

• Конкурс за рисунка на асфалт „Светът е наш”;

• Конкурс за коафьор;

• Конкурс за кулинар;

• Концерт на младите таланти

• Грамоти за всички участници (и за най-активните родители);

• Изложба във фоайето на училището с фотоси от инициативите и живота в училище.

МОНИТОРИНГ – Финансиращата организация разполага със снимков материал на всички крайни продукти и дейности, с копие от раздадените грамоти, с копие от поканата и рекламната брошура.

БЮДЖЕТ – по проект: 700лв. – по отчет: 700лв.

47 СОУ Христо Г. Данов – „Успяваме заедно” КРАТКО ОПИСАНИЕ – 47 СОУ запознаха родителската общност, децата и родителите от детските градини в района, децата между 12 и 15-годишна възраст, медиите – печатни, телевизионни, радио, както и представителите на дребния и средния бизнес и училищата от балканските страни и Европейския съюз с иновационните методи за работа с деца в своето училище. Популяризирайки извънкласните си форми на обучение, те събудиха интереса на децата и родителите, като по този начин привлякоха повече ученици за първи, седми и осми клас. Същевременно ръководството се стреми към осигуряването на публична подкрепа с оглед привличане на инвестиции.

УПРАВЛЕНИЕ И УЧАСТНИЦИ – Учители - 10 и ученици - 30 СРОК – 30 април 2008 – 09 юни 2008 г.

ЦЕЛ – Да се осигури медийна подкрепа на всички учебни и извънкласни дейности и проекти на 47 СОУ, да бъдат привлечени финансови средства и партньори сред представителите на дребния и средния бизнес в района и училищата от балканските страни и Европейския съюз. Да се ангажира вниманието на родителите и да бъдат привлечени нови ученици.

ДЕЙНОСТИ – Участие във Фестивала на българското образование, изготвяне на мултимедийна презентация и анкета с посетителите на щанда, участие в парад на знамената, изготвяне и разпространение на рекламни брошури, плакати и тениски.

РЕЗУЛТАТИ И КРАЙНИ ПРОДУКТИ:

–  –  –

МОНИТОРИНГ – Финансиращата организация разполага със сертификати за радио-реклами, тениски, презентация относно СПИН, тетрадка „ХИВ/СПИН” изготвена с участието на ученик от 47 СОУ, участие в справочник на средното образование и справочник на кандидат-гимназиста, грамоти, писма до родители, рекламна брошура.

БЮДЖЕТ – по проект: 700 лв. – по отчет: 700 лв.

49 ОУ „Бенито Хуарес” – „НИЕ В 49 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРАВИМ ОБИКНОВЕНОТО УНИКАЛНО”

–  –  –

иновационните методи при работата с децата и спецификата на провежданото обучение. Те показаха своята уникалност, като популяризираха опита и постиженията си посредством концерти и изложби и по този начин привлякоха повече ученици между 11 и 14-годишна възраст.

УПРАВЛЕНИЕ И УЧАСТНИЦИ – Учители – 3 и ученици – 224.

СРОК – 10 май 2008 – 20 юни 2008 г.

ЦЕЛ – Да се популяризират обучението по хореография и изобразително изкуство и достиженията на учениците от 2007/2008 учебна година. Да се привлече вниманието на родителите и обществеността от район «Подуяне», които да бъдат ангажирани в мероприятията по проекта. Да бъдат привлечени ученици в паралелките от І, V, VІ и VІІ клас чрез публикуване на информация на сайта на 49 ОУ и разпространение на рекламна брошура.

ДЕЙНОСТИ – Изготвяне на рекламни брошури, представяне на училището в ОДЗ 74, ОДЗ 5, ОДЗ 20, ОДЗ 177, ОДЗ 117, ОДЗ 110, ОДЗ 172, ОДЗ 3, ОДЗ 92; концерт и изложба в Актовата зала на училището; популяризиране на дейностите чрез снимки от родителските срещи, изложбите и концертите на сайта на училището http://zaednoschools.org/49ou/; организиране на изложба „Животните през моите очи” с ученици от лятното училище на територията на столичния зоопарк; отчет на резултатите от изпълнението на проекта на сайта на 49 ОУ.

РЕЗУЛТАТИ И КРАЙНИ ПРОДУКТИ:

1. „Бяха осъществени контакти с дарители и спонсори, които желаят да подпомогнат развитието на училищните дейности и ни съдействат за обновяването на материално-техническата база в училището.” 2. „Постигнахме 700 посещения дневно в сайта на училището за периода 12.05 - 06.06.2008 год. Като резултат на добре планираната и проведена рекламна кампания, в лятното училище се записаха много ученици от други райони на територията на Столична община. Част от тях предпочетоха да продължат обучението си в

49.ОУ.” 3. „Проектът получи положителна оценка от: "Столична община", район "Подуяне", Общинските детски заведения и целодневни детски градини в района.”

–  –  –

МОНИТОРИНГ – Финансиращата организация разполага с рекламна брошура и диск със снимков материал по дейностите.

БЮДЖЕТ – по проект: 500 лв. – по отчет: 497,93 лв.

54 СОУ „Св. Иван Рилски” – „Нашето училище е уникално” КРАТКО ОПИСАНИЕ – Проект за спечелване на подкрепата на МОН, РИО, СО, райони Надежда и Триадица, училищното настоятелство, родители и ученици при организиране на традиционни празници и изяви на учениците.

Организирахме форуми за среща на бивши, настоящи и бъдещи ученици, родители, преподаватели. Училището популяризира дейността си пред обществеността, стремейки се да формира активна гражданска позиция у своите възпитаници. За да подчертае своята уникалност, то заложи на нетрадиционни форми на представяне в партньортство с читалище „Съзнание”.

УПРАВЛЕНИЕ – Включени са 6 учители, но в различни моменти в кампанията взеха участие почти всички учители.

Пряко ангажирани като организатори - 2 ученички; за имиджа на училището работят 20 - уеб-администратори, всички ученици от Ученици от Ученическия парламент.

СРОК – 30 април 2008 – 06 юни 2008 г.

–  –  –

със специални образователни потребности; да се привлекат ученици, дарители и лица, заинтересовани от развитието на училището.

ДЕЙНОСТИ – Обновяване сайта на училището и създаване на училищен вестник; разпространение на рекламни брошури, диплянки, плакати; презентиране на училището от ученическия парламент в основните училища от района;

провеждане на кръгла маса с родители на бъдещи първокласници и ученици от VІІ и VІІІ кл. за привличане на дарители; литературна вечер организирана от литературния клуб, футболна среща с ученици от 98 НУ – Илиенци, провеждане на Ботеви презници с 16 ОУ; участие в конкурс за униформа „Ученическото облекло – вчера, днес и утре”; провеждане на рок-концерт с група „Extremum” към читалище „Съзнание”; участие във Фестивала на българското образование и рекламната образователна кампания на район „Надежда”.

РЕЗУЛТАТИ И КРАЙНИ ПРОДУКТИ:

1. „Повишен интерес от страна на родителите към училището и споделяне на намеренията на децата им да продължат образованието си в 54 СОУ. Изпълнен е вече заявения план-прием за първи клас. Наблюдава се повишен интерес и към гимназиалния етап на обучение, действителните резултати предстои да се видят в края на кампанията,,Прием 2008/2009 година".” 2. „Столична община продължава да търси нашето партньорство по различни проектни дейности.”

–  –  –

МОНИТОРИНГ – Финансиращата организация разполага с рекламни материали и два диска с материал относно реализираните дейности.

НЕОБХОДИМ БЮДЖЕТ – по проект: 700 лв. – по отчет: 700 лв.

55 СОУ „ ПЕТКО КАРАВЕЛОВ” – „УЧИЛИЩЕТО, В КОЕТО ИСКАМ ДА УЧА” КРАТКО ОПИСАНИЕ – Организиране на кампания, в която училището ще бъде представено с всички свои дейности, постижения и планове за развитие. Кампанията дава шанс на повече родители и ученици на направят добрия избор на училище, както и се увеличават възможностите за контакт и партньорство на училището с различни институции.

Разработката на вътрешноучилищни проекти вече е традиция и всяка учебна година учениците работят по проекти създадени според техните интереси. С този проект представихме пред широката общественост всички наши постижения и успехи, които въпреки усилията на ученици, учители и Училищно настоятелство остават затворени в тесния кръг на училищната общност, поради обективни трудности.

УПРАВЛЕНИЕ И УЧАСТНИЦИ – При разработката на проекта бяха предвидени 11 учители, отговарящи за отделните дейности. Под тяхно ръководство се включиха всички 25 класни ръководители на начален курс и по трима човека, класни ръководители от другите степени. Ученици – 600.

СРОК – 07 май 2008 – 13 май 2008г.

ЦЕЛ – Осъществяването на една рекламна кампания е преди всичко възможност да излезем от общата представа за „училище”, да представим пред широката общественост себе си, с цялостната си и многообразна дейност, различното което правим и проектите си за развитието на училището в бъдеще. Убедени сме, че подобна изява ще разшири възможностите на родителите и учениците при избора на училище. Особено важна цел за нас е привличането на публична подкрепа чрез възможности пред училището за нови контакти с нестопански организации, представители на бизнеса и всички, които са извън просветната система, но имат отношение и готовност да се office@paideiafoundation.org http://www.paideiafoundation.org © Фондация “Пайдея” включат в решаването на проблемите на училищата и подпомогнат тяхното развитие.

ДЕЙНОСТИ – Провеждане на анкета относно потребностите на учениците, свързани със ЗИП обучението;

публикуване съобщение за приема на ученици за учебната 2008/2009 г. във в. Седмична поща, изработване на рекламни дипляни и транспаранти; седмица на отворените врати: срещи с родителите на ученици от ІV, VІІ и VІІІ кл., срещи на родители с Училищното настоятелство, свободно посещение на класни стаи извън учебно време;

театрално представление на „Театро 55”, начало на вътрешен проект „Училището, в което искам да уча”: анкета, конкурс за лого на училището, проект за обогатяване сайта на 55 СОУ, конкурс за униформа.

РЕЗУЛТАТИ И КРАЙНИ ПРОДУКТИ:

1.”Особено важни са инициативите, които родителите поеха в резултат на проектните дейности:

- създаване от техен екип на проект за облагородяване и озеленяване на дворните площи, както и организиране на поддръжката в следващите години;

- пряк резултат е разгръщане на дарителската дейност, благодарение на която се обогати училищният библиотечен фонд, както и реквизита на театралната трупа" 2. „Кварталната общественост (…)по своя инициатива организира почистване на спортните площадки в двора, попълване на пясъчника и пребоядисване на съоръженията.” 3. „Сдружение "Послушковци" пое ангажимента да спонсорира през следващата учебна година обучението по английски език на две деца, чиито родители са незрящи."

4. „Поради завишен родителски интерес към училището имат "разрешение от РИО но МОН - София за формиране на паралелки с по-голям брой ученици от допустимите в нормативната уредба. Разрешението е съгласувано със Столична община, която се ангажира с финансирането."

• Рекламна брошура;

• Проект за униформа;

• Проект за актуализиране на приетата дългосрочна стратегия за развитие на 55 училище през периода 2005-2015;

• Формуляр на анкета, предназначена за учениците;

• Формуляр на анкета, предназначена за родители;

• Анализ на проведените анкети;

• Транспаранта;

• Постановка на „Театро 55”;

• Списък с децата разширили сайта на училището;

• Снимки на логото.

МОНИТОРИНГ – Финансиращата организация разполага с рекламна брошура, три CD- та, отразяващи дейностите по кампанията, материали от конкурса за ученическа униформа, копие от стратегията за развитието на 55 СОУ, формуляра за анкета и анализа на резултатите от нея, статия за училището във в-к «Седмична поща».

БЮДЖЕТ – по проект: 700 лв. – по отчет: 690,75 лв.

73 СОУ „Владислав Граматик” – „40 ГОДИНИ 73 СОУ С ПРЕПОДАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ “ВЛАДИСЛАВ ГРАМАТИК” КРАТКО ОПИСАНИЕ – Проект за повишаване на рейтинга и имиджа на училището чрез популяризиране на опита, който имаме, иновационните методи за работа с деца, които прилагаме, прозрачност на дейностите, които реализираме. За осъществяване на нашата цел привлякохме като съмишленици - родителската общност, посредством Училищното настоятелство; - медиите, посредством актуална информация на сайта на училището; представители на едрия и среден бизнес, с помощта на Училищното настоятелство; - ученици, чрез включване в различни тематични конкурси; - учители и ученици от балканските и немскоговорящи страни, благодарение на изградените връзки, които училището вече има;

Чрез популяризирането на дейностите по извънкласните форми и проекти сред посочените групи, желаем да запазим доброто име на училището и да привлечем повече желаещи ученици за приема в начален (1 клас) и гимназиален (8 клас) етап. Посредством осигуряването на публична подкрепа чрез периодична реклама на добрите практики – спечелени проекти, публични мероприятия и инициативи събудихме интерес сред родители и деца в района, медии и представители на едрия и среден бизнес.

office@paideiafoundation.org http://www.paideiafoundation.org © Фондация “Пайдея” УПРАВЛЕНИЕ И УЧАСТНИЦИ – 5 учители, Директор, пом. директор по учебната дейност, пом. директор по административната дейност, педагогически съветник; Членовете на клубове; Интеракт, Клуб на Ентусиастите, Мечти и Отбори, участниците в конкурсите (предимно ученици от гимназиална степен).

СРОК – 30 април 2008 – 30 юни 2008г.

ЦЕЛ – Да се осигури публична подкрепа от страна на родители, медии и бизнес за финансиране на идеи, дейности и проекти и разпространение на добрите практики. Да се насърчи творческата изява на учениците чрез включване в конкурси и проекти.

ДЕЙНОСТИ – Участие в справочник на средното образование; Конкурси за проект на рекламна дипляна, за покана за концерт на училището, за покана за празника на немската езикова диплома; отпечатване на спечелилите конкурсите рекламни материали; Изготвяне и осъществяване на проект за лаборатория по физика и биология, преподаване на немски език; Запознаване на родители, медии и представители на едрия и среден бизнес с целите на проекта посредством сайта на училището и организирани мероприятия; Организиране на официални събрания с отделните целеви групи, с цел запознаване с предстоящите дейности, отчитане на постигнатото и включване;

Поставяне задача на училищните клубове и настоятелство за търсене на спонсори и дарители; Изработване и спазване на критерии за план-приема в 73. СОУ „Владислав Граматик”. Системно отчитане броя на посетителите на сайта.

РЕЗУЛТАТИ И КРАЙНИ ПРОДУКТИ:

1. „...за прием в първи клас се явиха много желаещи родители и деца от и извън района” 2. „Представители на фирмата „ЕкоПак” ще сложат на четири места в училищния двор кофи за разделно събиране на боклук, с което ще помогнат освен училището да бъде по-чисто, също и за възпитаването у учениците на отговорност. Ротари клуб ще подпомогне финансово юбилейния концерт на училището, чрез ангажиране и поемане хонорарите на участниците.”

• Участие в справочник;

• Рекламна дипляна;

• Покана за концерт;

• Покана за празника на немската езикова диплома;

• Лаборатория по физика и биология - шкаф и мивка МОНИТОРИНГ – Отложено изпълнение;

БЮДЖЕТ – по проект: 700 лв. – по отчет: 700 лв.

101 СОУ „Бачо Киро” – „70 Години 101 СОУ “Бачо Киро” КРАТКО ОПИСАНИЕ – Чрез настоящия проект ние искаме родителската общност, бизнеса, децата и родителите в детските градини в района, медиите – печатни, телевизионни, радио, представителите на дребния и средния бизнес в района, учениците между 12 и 15 годишна възраст, учители и училища от балканските страни и Европейския съюз, да разберат дейностите, които се извършват в нашето училище. Искаме да популяризираме опита, иновационните методи за работа с деца в нашето училище и чрез положителните емоции, които ще създадем от дейностите, включени в настоящия проект, искаме да повишим рейтинга и имиджа на нашето училище.

УПРАВЛЕНИЕ И УЧАСТНИЦИ – Учители 30 и ученици 500 СРОК – 30 април 2008 – 06 юни 2008г.

ЦЕЛ – Да се осигури публична подкрепа на всички извънкласни дейности и проекти в 101 СОУ, привличайки по този начин партньори от бизнеса, децата и родителите в детските градини в района, медиите – печатни, телевизионни, радио, представителите на дребния и средния бизнес в района, учениците между 12 и 15 годишна възраст, учители и училища от балканските страни и Европейския съюз за набиране на допълнителни средства, спонсорство, партньори по проекти, нови ученици и подкрепа от родители.

–  –  –

спортни демонстрации в околното пространство на НДК, участие в «Игрови център», участие в «Салон на ученическото и младежкото творчество», изготвяне на мултимедийни презентации, изготвяне на диплянки и плакати, участие в справочник на средното образование.

РЕЗУЛТАТИ И КРАЙНИ ПРОДУКТИ:

1. „Има приемственост от страна на родителите.” 2. „Учениците са доволни от участието във фестивала. Харесват им такъв тип участие и ангажираност.”

• Рекламна брошура;

• Мултимедийни презентации от научно-практическа конференция, посветена на 70-годишнината от създаването на 101 СОУ;

• Рекламни плакати;

• Статии в справочник;

• Екип за отбор по хандбал.

МОНИТОРИНГ – Отчетът не е пълен.

БЮДЖЕТ – по проект: 500 лв. – по отчет: 660 лв.

102 ОУ „Панайот Волов” – „Като 102 Няма Второ!” КРАТКО ОПИСАНИЕ – Ние избрахме да участваме в този проект, защото заявената в него тема и идейна насоченост съвпадат със стратегията за организиране на цялостната дейност в нашето училище през последните няколко години. Ние живеем с тази идея, обсъждали сме я многократно на различни нива и искаме съзнателно и организирано да работим за нейното реализиране в нашето ежедневие. Според нас уникалността на нашето училище е резултат от животворната изява на уникалността на всеки член на общността: на всяко дете, учител, родител, ръководството на училището, на всички възрастни от административния и помощния персонал, на всички наши съмишленици и приятели. В тези си търсения и в тази си дейност ние имаме нужда от подкрепата, конкретната помощ и партньорство. Затова избрахме да работим по проекта, за да обогатим, усъвършенстваме и целенасочим нашата дейност.

УПРАВЛЕНИЕ И УЧАСТНИЦИ – Учители: 30 и ученици: 398 СРОК – 12 май 2008 - 12юни 2008г.

ЦЕЛ – Да обобщим досегашните си търсения и опит по темата “Нашето училище е уникално” и набележим конкретни стъпки и етапи в сегашната ни и бъдеща работа по тази тема. Да се координира работата на Училищното ръководство, учителите и УН, като се осигури съгласуваност, прозрачност и информираност на училищната общност за дейностите, проблемите и перспективите за разгръщане на тази дейност в училище.

ДЕЙНОСТИ – Пленер между учениците на 102 ОУ и 93 НУ; Концерт на 23.05.2008г.; Брошури, листовки, химикалки, тефтери, CD; Участие в празника на община „Надежда” – щанд с предмети, изготвени от нашите ученици и в концерта.

РЕЗУЛТАТИ И КРАЙНИ ПРОДУКТИ:

1. Благодарствено писмо от кмета на община “Надежда” и УН”;

2. Благодарение на съвместна работа между учениците на 102 ОУ и 93 НУ – „записване на бъдещи ученици в нашето училище.”

–  –  –

МОНИТОРИНГ – Финансиращата организация разполага с химикал, тефтер, рекламни брошури, CD.

БЮДЖЕТ – по проект: 700 лв. – по отчет: 714,20 лв.

104 ОУ „Захари Стоянов” – „ЗАЕДНО УСПЯВАМЕ” КРАТКО ОПИСАНИЕ – “Заедно успяваме” е ден на постиженията, който събира в училище бивши, настоящи и бъдещи ученици, родители и квартална общественост. Изготвени са брошури, рекламен диск, изложби с изработените материали, снимки и табло на училищната слава. Демонстрирани са музикални и спортни постижения, изградена е градина на билките и др., По този начин се представят резултатите през учебната 2007/2008 учебна година, които са плод на сътрудничество между деца, родители, учители, институции, съмишленици. Чрез празника 104 ОУ да помогнаха на родителите и на бъдещите ученици да се ориентират и да изберат формите, в които могат да участват през новата учебна година, но и убедиха всички в необходимостта да се подпомагат училищните извънкласни инициативи. Поставяйки това начало, 104 ОУ решиха инициативата „Заедно успяваме”, да стане неотлъчна част от училищния календар.

УПРАВЛЕНИЕ И УЧАСТНИЦИ – Учители: 30 и Ученици: 300.

СРОК – 29 април 2008 – 05 юни 2008 г.

ЦЕЛ – Да се запознае обществеността с постиженията на училищния екип, с класните и извънкласните форми на обучение, които училището предлага. Децата и техните семейства да видят и да се почувстват удовлетворени от положените през учебната година усилия. Да се намери финансова подкрепа за извънкласните форми на обучение.

ДЕЙНОСТИ – Заседание на Училищното настоятелство за запознаване с проекта; изготвяне на грамоти, благодарствени писма, покани, брошури и плакати, рекламно CD (Постиженията ни през 2007/2008 г.), покани до институции и фирми в района, табло (Кой ни прослави); уреждане на изложби, представящи класните и извънкласни форми на обучение; заснемане „Празника на хорото” и инициативата „Заедно можем повече”; покани до в. 24 часа, кабелни телевизии, Учителско дело, Аз-буки, сп. Училищно настоятелство; разлепване на плакати на възлови места в района; обявяване на програмата на празника в училищния сайт; връчване на грамотите на децата и на благодарствените писма, подготвени за всички, участвали в инициативите.

РЕЗУЛТАТИ И КРАЙНИ ПРОДУКТИ:

1. „Получени са положителни оценки от „Евтим Евтимов - кмет на район „Триадица” – „Добре свършена работа!” 2. „Поздравления от много хора, присъстващи на празника за възродената традиция и духа на общност в училище.”

–  –  –

МОНИТОРИНГ – Финансиращата организация разполага с покана, рекламна брошура, благодарствено писмо, похвални грамоти, плакат, мултимедийна презентация, диск, отразяващ дейностите по кампанията, материали, отразяващи дейностите по кампанията.

БЮДЖЕТ – по проект: 700 лв. – по отчет: 700 лв.

106 ОУ „Григорий Цамблак” - “106 УЧИЛИЩЕ – НОВОТО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА НОВОТО ПОКОЛЕНИЕ! НИЕ ЗНАЕМ КАК...”

–  –  –

училището им. Те популяризиризираха опита си и своите иновационни методи за работа с деца. В Училищен клуб “НеЗнайко”, чрез забавни финансови игри, учениците придобиха умения за УПРАВЛЕНИЕ И УЧАСТНИЦИ на лични бюджети и опознаха финансовата терминология. Създаването на клуба променя изцяло емоционалната нагласа за учене сред възпитаниците. Чрез организиране на забавни игри на открито, 106 ОУ стимулираха взаимодействието между училището и кварталната общност – родители, бизнес организации, местна общинска администрация и хора, непряко ангажирани с образованието. Предоставяйки им възможност да станат участници в игрите, 106 ОУ си осигуриха подкрепата им и ги направиха съпричастни към въвеждането на нови методи за неформално образование.

УПРАВЛЕНИЕ И УЧАСТНИЦИ –Учители: 4 и Ученици: 75.

СРОК – 16 май 2008 – 30 май 2008 г.

ЦЕЛ – Популяризиране на иновативна педагогическа практика за изграждане и развитие на финансова култура на учениците, чрез осигуряването на подкрепа от родителската общност, местни институции и бизнес, които да превърнат училището в желано място за учене с разнообразен училищен живот.

ДЕЙНОСТИ – Осигуряване на терен и условия за провеждане на игрите; изготване и разпространение на покани за участие в игрите; отпечатване на рекламно-информационен бюлетин и публикуването му на сайта на 106 ОУ, изработване на презентационен материал на CD, провеждане на пресконференция, отчитане на проекта (анализ и мониторинг на проведените игри, опис на счетоводните документи, пресклипинг).

РЕЗУЛТАТИ И КРАЙНИ ПРОДУКТИ:

1. „Мероприятията бяха посетени от 1 представител на СБУ, 1 журналист от вестник „Учителско дело”, 1 журналист от News.bg, 1 представител на Общинската администрация и колеги от училища в района. Всички бяха много впечатлени и дадоха своята положителна оценка и подкрепа, както и предложение за бъдеща съвместна дейност.”

–  –  –

МОНИТОРИНГ – Финансиращата организация разполага с рекламна брошура, покана, мултимедийна презентация, статии, отразили събитията от кампанията.

БЮДЖЕТ – по проект: 500 лв. – по отчет: 500 лв.

153 Профилирана Гимназия „Неофит Рилски” – “ПРИЕМАМЕ ДЕЦА – ИЗПРАЩАМЕ ИЗГРАДЕНИ ЛИЧНОСТИ,

НАПЪЛНО ГОТОВИ ЗА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО – ЖИВОТ”

КРАТКО ОПИСАНИЕ – Проект за широко интензивно разпространение на информация за постиженията на 153 ПфГ:

за дейностите, иновационните методи и подходи, някои проекти и извънкласни дейности в училище. Проектът позволява да се привлекат партньори от бизнеса, медиите – печатни, телевизионни, радио; представителите на дребния и средния бизнес в района, учениците между 14 и 15 годишна възраст, за набиране на допълнителни средства и спонсорство, за създване на партньорства за проекти, както и да се привлекат нови ученици и подкрепа от родители.

УПРАВЛЕНИЕ И УЧАСТНИЦИ – 20 учители от училището бяха активно свързани с повече от една дейност по проекта. Те бяха подпомагани от целия училищен колектив и от родителите на учениците в училище. В среща с ученици и родители активно участие взеха 30 ученика. В разпространение на рекламни материали взеха участие 10 групи от 3 ученика, които се сменяха периодично, или общо 60 ученика. Всеки ученик от училището имаше приоритет да разпространява информация в квартала си.

СРОК – 30 април 2008 – 06 юни 2008г.

–  –  –

дейности в училище, привличайки по този начин партньори от бизнеса, медиите – печатни, телевизионни, радио;

представителите на дребния и средния бизнес в района, учениците между 14 и 15 годишна възраст, за набиране на допълнителни средства и спонсорство, за привличане на партньори по проекти, нови ученици и подкрепа от родители.

ДЕЙНОСТИ – 1. Участие във Фестивала на българското образование (анкети, презентация, разпространение на рекламни материали, участия в ателие „Проекти”, „Дебати”, Забавна наука и техника”, Форум за публично – частното партньорство в образованието, родителска среща с родители на седмокласници, в кръгла маса „Аспекти на партньорството в обучението по чужди езици”, в спортните прояви и състезания); 2. Организиране на конкурси - за есе и интервю на тема «Защо искам да уча в 153 гимназия», за изготвяне на рекламни материали, за изготвяне на мултимедийни материали за презентацията на училището, за изготвяне на печатни рекламни материали и надпис на рекламни тениски, за оформяне на рекламен щанд на Фестивала на българското образование; 3. Закупуване на тениски и шапки, отпечатване на рекламни надписи; 4. Презентиране на гимназията на срещи по училищата: 5.

Участие на театралното студио към гимназията в юбилеен концерт – НДК зала 1; 6. Разпространение на печатни рекламни материали в други училища и по време на обществени мероприятия и чествания.; 7. Изготвяне на рекламно каре и поместването му във вестник «Седмична поща»; 8.Отчитане броя на посещенията на сайтовете на гимназията, съгласно представени таблици.; 9. Анализ на резултатите от рекламната кампания.

РЕЗУЛТАТИ И КРАЙНИ ПРОДУКТИ:

1. „Родителите проявиха голям интерес към дейността на училището както по време на рекламната кампания така и за разпространение на информация.” 2. „Във връзка с рекламната кампания се получиха предложения за съвместни проекти от страна на НПО и представители на бизнеса.”

• Анкета за нагласите на родителите, проведена по време на фестивала на българското образование;

• Рекламни тениски и шапки;

• Мултимедийни презентации на училището – за родителска среща, за Фестивал и за срещите в часа на класа;

• Резултати от конкурсите за изготвяне на рекламни материали: снимки, плакат, диплянка, презентации;

• Статистика за броя на посещенията на сайтовете на гимназията по време на рекламна кампания;

• Вестник „Седмична поща”.

МОНИТОРИНГ – Финансиращата организация разполага с анкета за нагласите на родителите, рекламни тениски и шапки, плакати, CD, статия от в-к „Седмична поща”.

БЮДЖЕТ – по проект: 500 лв. – по отчет: 500 лв.

166 СПОРТНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” – „166 Спортно училище – училище за шампиони” КРАТКО ОПИСАНИЕ – Чрез настоящия проект ние искаме родителската общност, бизнеса, медиите – печатни, телевизионни, радио и др., представителите на дребния и средния бизнес в района, учениците между 12 и 13 годишна възраст, учители и училища от балканските страни и Европейския съюз, да разберат за дейностите, които се извършват в нашето училище. Да популяризираме опита, иновационните методи за работа с деца в нашето училище и чрез положителните емоции, които ще създадем от дейностите, включени в настоящия проект да повишим рейтинга и имиджа на 166 Спортно училище ”Васил Левски”. Чрез популяризиране на дейностите по класните, извънкласните и учебно-тренировъчните ни и спортно-състезателни форми и проекти искаме да събудим интерес сред бизнеса, медиите – печатни, телевизионни, радио и др., представителите на дребния и средния бизнес в района, учениците между 12 и 13 годишна възраст, учители и училища от балканските страни и Европейския съюз, и по този начин да привлечем повече ученици за 6 и 7 клас по държавния план прием, инвестиции, родители, приобщени към нашето училище, осигурявайки си публична подкрепа за дейностите и иновативните методи и подходи в нашето училище.

УПРАВЛЕНИЕ И УЧАСТНИЦИ – Учители – 8 и ученици -18 СРОК – 30 април 2008 – 06 юни 2008г.

–  –  –Pages:   || 2 |

Похожие работы:

«МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» ПРАВИЛА ПРИЁМА в Курский государственный университет Курск Оглавление I. Общие положения II. Организация приема граждан III. Организация информирования абитуриентов IV. Прием документов от поступающих V. Вступительные испытания VI. Особенности проведения вступительных испытаний для граждан с ограниченными возможностями...»

«Всемирная организация здравоохранения ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ Сто тридцать четвертая сессия EB134/53 Пункт 13.2 предварительной повестки дня 6 декабря 2013 г. Доклады о ходе работы Доклад Секретариата СОДЕРЖАНИЕ Инфекционные болезни Глобальная стратегия сектора здравоохранения по ВИЧ/СПИДу A. на 2011-2015 гг. (резолюция WHA64.14) Ликвидация дракункулеза (резолюция WHA64.16) B. Неинфекционные заболевания Предупреждение детского травматизма (резолюция WHA64.27) C. Укрепление здоровья на протяжении...»

«REPUBLICA MOLDOVA Comitetul Executiv Gagauzyann al Gguziei Bakannk Komiteti ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ Republica Moldova Republika Moldova КОМИТЕТ ГАГАУЗИИ or. Comrat kas. Komrat (ГАГАУЗ ЕРИ) str. Lenin, 196 sokak Lenin, 196 Тел.: 2-46-36, факс: 2-20-34 ПРОТОКОЛ № 12 от 19 июля 2007 года Заседания Исполнительного Комитета Гагаузии (Гагауз Ери) Количество членов Исполкома – 24, из них присутствуют 19 Отсутствуют по уважительным причинам 5 (В. Балова, А. Димогло, М. Кара, И. Крецу, С. Чернев) Приглашенные...»

«ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан Государственный доклад «О САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКЕ И ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН в 2010 году» Уфа – 2011 г. Г осударственный «О санитарно-эпидемиологической обстановке и защите Д оклад прав потребителей в Республике Башкортостан в 2010 году» О...»

«МИНОБРНАУКИ РОССИИ Фед еральное госу д арственное бюдж етное образов ател ьное учреж дение высш его образов ания «Юго-Западный государственный университет» Система менеджмента качества Утверждаю _ (должность) С.Г. Емельянов (подпись) «» _ 20 г. МЕТОДИКА оценки удовлетворённости потребителей и других заинтересованных сторон (наименование методики) М 02.001 – 2012 (Издание 2) Введено в действие Приказом от «04» 20 г. № 373 мая 12 Дата введения «_» _ 20 г. 04 мая 12 Срок действия до «_» _ 20_ г....»

«ИПМ им.М.В.Келдыша РАН • Электронная библиотека Препринты ИПМ • Препринт № 60 за 2015 г. ISSN 2071-2898 (Print) ISSN 2071-2901 (Online) Малинецкий Г.Г. Образ учителя. Десять лет спустя Рекомендуемая форма библиографической ссылки: Малинецкий Г.Г. Образ учителя. Десять лет спустя // Препринты ИПМ им. М.В.Келдыша. 2015. № 60. 32 с. URL: http://library.keldysh.ru/preprint.asp?id=2015-60 Ордена Ленина ИНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ имени М.В.Келдыша Российской академии наук Г.Г. Малинецкий Образ...»

«А. Ю. Харитонов А.В. Пластинин ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ НА ОСНОВЕ ЕГО СТОИМОСТИ МОНОГРАФИЯ Архангельск ОГЛАВЛЕНИЕ: Введение 1. Теоретические основы управления предприятием 1.1. Современные концепции изучения фирмы 1.2. Понятие категории стоимости. Виды стоимости предприятия 1.3. Принципы оценки стоимости предприятия 1.4. Стоимостной подход как основа современного управле­ ния предприятием 2. Методология управления стоимостью предприятия 2.1. Анализ процесса оценки стоимости...»

«Михаил Грешнов Грешнов М. Сны над Байкалом: Научно-фантастические рассказы / Худ. Н. Лавецкий. — М.: Молодая гвардия, 1983. — (Библиотека советской фантастики). — 240 стр. 75 коп. 100 000 экз. — подписано к печати 13.07.83 г. Книга научно-фантастических рассказов советского писателя. Михаил Грешнов СНЫ НАД БАЙКАЛОМ (сборник) СЕЗАМ, ОТКРОЙСЯ! — Спелеологи — народ неразговорчивый. Это не случайно, поверьте мне. Под землей...»

«ЛЫ ДАЛА ЕЛІ 15.10.2015 7-ші нмірі жне Тарих Мдениет платочек: Синий память поколений «Біз лы даланы рпаымыз. ЕЛ Мгілік Осы даланы бізді ата-бабамыз сатап, тіл Мемлекеттік ан тгіп, тер тгіп стап алан» мені тілім Республиканский Н.Назарбаев методический совет АНК Международная деятельность АНК Fashion» «Этно Дала Елі» «лы на «Беседы Шелковом пути» Том 1, выпуск 1 Стр. 2 Международный фестиваль этнических культур «ТАРИХ ЖНЕ МДЕНИЕТ» 2 сентября 2015 года концертном зале «Тiлеп обыз Сарайы»...»

«ISSN 2224-526Х АЗАСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЛТТЫ ЫЛЫМ АКАДЕМИЯСЫНЫ ХАБАРЛАРЫ ИЗВЕСТИЯ NEWS НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN АГРАРЛЫ ЫЛЫМДАР СЕРИЯСЫ СЕРИЯ АГРАРНЫХ НАУК SERIES OF AGRICULTURAL SCIENCES 4 (28) ШІЛДЕ – ТАМЫЗ 2015 ж. ИЮЛЬ – АВГУСТ 2015 г. JULY – AUGUST 2015 2011 ЖЫЛДЫ АТАР АЙЫНАН ШЫА БАСТААН ИЗДАЕТСЯ С ЯНВАРЯ 2011 ГОДА PUBLISHED SINCE JANUARY 2011 ЖЫЛЫНА 6 РЕТ ШЫАДЫ ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД PUBLISHED 6 TIMES A YEAR...»

«Сыктывкар – 2014 Под редакцией Шаркова В.В., министра образования Республики Коми Публичный доклад «Образование Республики Коми в цифрах и фактах» является отчетом Министерства образования Республики Коми о состоянии (2013-2014 учебный год) и перспективах развития системы образования на территории Республики Коми.Основными целями Публичного доклада являются: обеспечение информационной основы для организации диалога и согласования интересов всех участников образовательного процесса, включая...»

«СТО 5718-003-37854292-201 Предисловие 1 РАЗРАБОТАН Обществом с ограниченной ответственностью «Малое инновационное предприятие «МАДИДорожные Технологии», Обществом с ограниченной ответственностью «Газпром ВНИИГАЗ», Закрытым акционерным обществом «Союз-Лес», Обществом с ограниченной ответственностью Научно-производственным предприятием «ПромСпецМаш» 2 ВНЕСЕН ООО НПП «ПромСпецМаш» 3 УТВЕРЖДЁН Приказом № 4/12 от 4 декабря 2012 г. 4 ВВЕДЁН В ДЕЙСТВИЕ 4 декабря 2012 г. ООО НПП «ПромСпецМаш»,...»

«Российская Федерация Рес п убл и к а Карелия МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 185610, г.П етрозаводск, пр. Л енина, д.24. Тел.: (8142) 717301. Факс: (8142)785322. E-mail: ininedu@karelia,n.i ОКПО 00078976, ОГРН 1031000010997, ИНН/КПП 1001040375/100101001 № J '& 'V /M Q-и Заместителю Главы Республики Карелия На № \ ( 2.2.2) от 23.01,2013г. Министру здравоохранения и социального развития Республики Карелия В.В. Улич Уважаемая Валентина Васильевна! В соответствии с Вашим поручением Министерство...»

«ВЕСТНИК АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЫ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ № 73/2015 г. Ростов-на-Дону ВЕСТНИК 73/2015 АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЫ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ СОДЕРЖАНИЕ VII ВСЕРОССИЙСКИЙ СЪЕЗД АДВОКАТОВ Редакционный совет: Вызовы времени 4 Дулимов А. Г. – Отчет о деятельности Совета президент Адвокатской палаты Ростовской ФПА РФ за период с апреля области; 2013 года по апрель 2015 года 7 Быкадоров В. А. – Резолюция в поддержку вице-президент Адвокатпредложений по расширению ской палаты Ростовской применения института суда...»

«1. Март-2011 в Иркутской области будет чуть теплее обычного 2. Законодательное Собрание взяло на контроль доставку товаров в труднодоступные места Иркутской области 3. Новым руководителем ОАО «Иркутскоблгаз» стал Владимир Павлов 4. Контрольно-счетная палата Иркутска проверит компанию «Западное управление ЖКС»5. В Иркутской области некоторые госучреждения незаконно сдавали помещения в аренду 6. Правительство Иркутской области предложило ветеранам провести мониторинг цен на услуги ЖКХ 7. В...»

«\ql Приказ Минобрнауки России от 18.08.2014 N (ред. от 30.04.2015) Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 26.06.01 Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта (уровень подготовки кадров высшей квалификации) (Зарегистрировано в Минюсте России 02.09.2014 N 33939) Документ предоставлен КонсультантПлюс www.consultant.ru Дата сохранения: 22.06.2015 Приказ Минобрнауки России от 18.08.2014 N 1016 Документ...»

«МОТИВИРАН ДОКЛАД ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА “СОФАРМА” АД, ГР. СОФИЯ ОТНОСНО: УСЛОВИЯ И ЦЕЛЕСЪОБРАЗНОСТ НА СДЕЛКИ ПО ЧЛ 114, АЛ. 1, ОТ ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНОТО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА (ЗППЦК), ПРЕДЛОЖЕНИ ЗА ОДОБРЕНИЕ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ, НАСРОЧЕНО ЗА 19.12.2014 г. Настоящият доклад е изготвен и приет от Съвета на директорите на “СОФАРМА” АД, гр. София на заседание, проведено на 07.11.2014 г. при спазване разпоредбите на чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК и чл. 46 от...»

«РОСГИДРОМЕТ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СЕВЕРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И МОНИТОРИНГУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ» (ФГБУ «Северное УГМС») ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 1 (193) 2012 год Ответственный редактор – Л.Ю. Васильев Составитель и ответственный за выпуск – Е.И. Иляхунова Редколлегия – И.А. Паромова, И.В. Грищенко, В.В. Приказчикова, И.В. Анисимова, Ю.Н. Катин, А.П. Соболевская. СОДЕРЖАНИЕ... 1. Л.Ю. Васильев, Ю.Н. Катин. 100-летие Гидрометслужбы Европейского Севера России....»

«Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кировской области О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения Кировской области в 2006 году Региональный доклад Киров Региональный доклад «О санитарно-эпидемиологической обстановке» в Кировской области в 2006 году Под общей редакцией Г.Н.Грухиной руководителя Управления Роспотребнадзора по Кировской области...»

«воспоминаний и дневника скульптора Бориса Эдуардса У рукописей есть счастливое свойство — они не горят и не пропадают, сколько бы им не пришлось...»
 
2016 www.nauka.x-pdf.ru - «Бесплатная электронная библиотека - Книги, издания, публикации»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.