WWW.NAUKA.X-PDF.RU
БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА - Книги, издания, публикации
 


«Бр. 8, април 2009 г., № 129 ИЗЛИЗА ВСЕКИ МЕСЕЦ БЕЗ ЯНУАРИ И АВГУСТ СЕМЕЙСТВОТО НА РОТАРИАНСКИТЕ СПИСАНИЯ - СВЕЖИ ИДЕИ ЗА СВЕТА СЪДЪРЖАНИЕ/CONTENTS АПРИЛ 2009 Обръщение на президента на ...»

®

Бр. 8, април 2009 г., № 129

ИЗЛИЗА ВСЕКИ МЕСЕЦ БЕЗ ЯНУАРИ И АВГУСТ

СЕМЕЙСТВОТО НА РОТАРИАНСКИТЕ

СПИСАНИЯ - СВЕЖИ ИДЕИ ЗА СВЕТА

СЪДЪРЖАНИЕ/CONTENTS

АПРИЛ 2009

Обръщение на президента на РИ 3

Месечно писмо на гуверньора

USAID и Ротари в нов съюз за водата 5

Да спрем полиомиелита сега Интервю с архиепископ Дезмънд Туту 7 Април – Месец на ротарианските списания 11 Планета Ротари 1 Акценти от решенията на борда на РИ, януари 009 г. 16 Семинар на лидерите в Дистрикт 48 17 РК Видин пред финала на голям проект Шотландско-българска вечер в чест на Робърт Бърнс 19 37 малки художници и поети с награди 0 от Ротари клуб Бургас-Пиргос Ротари клуб Каварна събра 15 400 лева 1 на благотворителен пролетен бал Трима са носителите на наградата „Велико Търново”  Ротари клуб София-Център връчи стипендии на студенти  На празник - по ротариански 3 P.E.T.S. за Ротаракт в Дистрикт 48 4 С грижа за децата 6 РОТАРИ В БЪЛГАРИЯ Невероятно скуош преживяване 7 Предварително регионално списание Семинар за президенти и секретари на Интеракт 8 на Ротари Интернешънъл Ротаракт клуб Велико Търново заведе деца на кино 9 ISSN 1310-750X Девети зимен празник в Пампорово Издател: Агенция “Бизнес”

Отговорен редактор:

Антон Начев

РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ

APRIL 2009 Любен Атанасов, ДГ RI President’s message

–  –  –

Скъпи ротариански приятели, Списанието, което държите в ръцете си, е една от найстарите традиции в Ротари. През януари 1911 г. се отпечатва бюлетин от дванайсет страници със заглавие The National Rotarian, съдържа есе на Пол Харис „Рационалното ротарианство”, клубни новини и статии. В една от публикациите Харис пише: „Основната цел на The National Rotarian е да се предвидят средства за обмяна на идеи между ротарианците по целия свят, а не да се дава възможност на обществените служители да изразяват своите мнения. Тези послания не са написани само за да запълнят пространството; въпреки това с нетърпение очакваме деня, когато те ще бъдат буквално изтласкани от будните ротариански идеи на бушуващите тълпи, които се борят да бъдат чути.” В наши дни Ротари обхваща повече от 200 страни и географски области, съдържанието на изданията е по-сложно и по-важно от всякога. Водещото издание The Rotarian, с редакция в Еванстън, САЩ, има тираж около 500 000 броя. По света се публикуват повече от 31 списания на 24 различни езика. За общо 32-те издания на Световната ротарианска преса приходите са около милион и двеста и петдесет хиляди долара.

Бордът на РИ е определил всяка година април да бъде Месец на списанието. Това е времето, когато признаваме ролята на Ротари изданията в нашия живот и ролята, която ние играем в тях. Списанията съществуват съобразно оригиналната визия на Пол Харис, благодарение не само на редакторския екип, но също и на добрата работа на ротарианците. Мисля, че най-хубавата страна от четенето на всяко Ротари издание е възможността да научаваш с какво се занимават другите клубове. Всяко издание, всяка статия е възможност да се информираш и вдъхновиш.

В ерата, когато електронните комуникации са навсякъде около нас, ролята на списание от хартия и мастило все още е важна за нашата организация. Ротари списанията ни осведомяват за това, което се случва в различните клубове и дистрикти, важни новини и актуални факти от центровете на РИ. Ротарианците, които редовно посещават www.rotary.

org, ще намерят нещо ново по всеки въпрос.

Днес е привилегия да публикуваме това послание, така както Пол Харис бе публикувал някога своето, и чрез него да видим в бъдещето едно издание, пълно с грандиозни идеи и велики дела - които съживяват.

Донг Кърн Лий, Президент на Ротари Интернешънъл

–  –  –

USAID и Ротари в нов съюз за водата Р отари Интернешънъл и Американската агенция за междуна- Момиче играе в замърсена река в Доминиканската република родно развитие (USAID) стартираха Международно сътрудничество по проблемите с водата. Като резултат от усилията проектът „Вода, канализация и хигиена в развиващите се страни” ще се превърне в живо дело. Обръщайки внимание на Африка, Азия и Латинска Америка, съюзът ще разгърне своите първоначални проекти през 2009-10 г. в Гана, Филипините и Доминиканската република страни, в които Ротари клубовете, дистриктите и USAID имат възможност за ефективна работа по проблемите за водата и канализацията.

–  –  –

АПРИЛ – МЕСЕц НА РОТАРИАНСКИТЕ СПИСАНИЯ

Уважаеми приятели, идеите и приоритетите на Ротари Интернешънъл Отново е април – Месецът на в България. Международният редактор на The Световната ротарианска преса. Rotarian Джони Дер препоръчва нашето списание да През този месец Ротари Ин- се обърне и към сръбските и македонски клубове, за тернешънъл предвижда в клу- да ги приобщи с присъствие на страниците си и за бовете да се обсъжда дейността абонамент.

на ротарианците за издигане През последните три години се задълбочиха конимиджа на Ротари и неговата тактите и приятелствата между издателите на популярност чрез медиите и ак- регионалната преса. Освен размяна на изданията ние тивно да споделят в изданията на Ротари своите споделяме и общи проекти и обмен на статии и идеи, усилия, осаществени проекти, радости и скър- теми. Това ни дава основание да видим как се развиби в ротарианския им живот и призванието да слу- ваме и увереност, че списанието може да бъде прожат на обществото. водник не само на идеи, но и на Нашето списание „Ротари в България” вече е на бизнес между ротарианците в 15 години, а от три години е член на RWMP - Све- страната и по света.

товната ротарианска преса. Повече от половината В Месеца на ротарианската ротарианци по света се обслужват от 30 регионал- преса искам да благодаря на ни списания, които обхващат 133 държави и се изда- всички клубове, които превърват на 22 различни езика с общ тираж от 720 хиля- наха епизодичното изпращане ди броя. Българският език и славянската писменост на информация до списанието станаха извествни в ротарианската общност чрез в практика за информиране на нашето списание. ротарианската общност за На заседанието на Борда на директори на РИ дейността си, а защо не – и за през февруари бяха разгледани статусът и лицензи- ротарианската ни история.

рането на регионалните списания. Българското и Бъдете сигурни, че няма да полското списание продължават като предварител- влезете в нея, ако сами не отни регионални списания благодарение на професио- ворите страниците и не се налните качества и много доброто изпълнение от разпишете.

изданието на неговата мисия – да бъде мост на Наско Начев - издател Сподели Ротари, за да намериш нови приятели!

–  –  –

ROTARY MAGAZINE MONTH

ПЛАНЕТА

РОТАРИ

През 1911 г. Ротари решава, че има нужда от списание, което да информира клубните членове. Наречено е The National Rotarian, но не е много обемно, докато ротарианците от целия свят не решават да публикуват свои материали. През 1915 г. стартира първото регионално списание, което се разпространява във Великобритания и Ирландия. През 1928 г. съветът на РИ одобрява предшественика на Rotary Down Under да оказва подкрепа и на Ротари в Австралия.

Нека се прехвърлим в настоящето. Световната Ротарианска преса е чадърът, под който процъфтяват 32 списания. Въпреки че The Rotarian все още е водещо издание по отношение на разпространение и обхват, нашите 31 регионални списания се разпространяват в над 130 страни и писмено на 25 езика.

Работим с общи редакционни колегии, за да се осигури пряка връзка между РИ и неговите клубове. Обменяме информация и истории, необходими на всеки ротарианец. Тук ще ви покажем как списанията на Ротари сe разпространяват навсякъде.

Материалът е подготвен от Канди Исак

–  –  –

Philippine Rotary | Английски 1978 г.

Тираж: 15 000 Обслужва Филипините Rotary Down Under | Английски 1965 г.

Тираж: 46 000 Обслужва Американска Самоа, Австралия, островите Кук, Фиджи, Френска Полинезия, Карибите, Нова Каледония, Нова Зеландия, остров Норфолк, Папуа-Нова Гвинея, Самоа, Соломоновите острови, Тимор Лесте, Тонга и Вануату Списанието отпразнува 43-тата си годишнина през октомври, когато излезе 500-ният му брой.

Пол Хенингъм, редакторът основател на Rotary Down Under, помага да се прокара идеята за регионалните списания като алтернатива на абонамента за The Rotarian, одобрена от Борда на РИ през 1978 г.

–  –  –

СЕМИНАР НА ЛИДЕРИТЕ В ДИСТРИКТ 2482

Н а 21 февруари 2009 г. в хотел „Скайуей” в София, - Да се запазят поне 80% от активните членове се проведе обучителен семинар за лидерите на във всеки клуб;

дистрикт 2482 за ротарианската 2009-10 г. - Да се обърне особено внимание на Ротаркт и Участници в семинара бяха ДГ Любен Атанасов, ДГЕ Интеракт клубове от спонсориращите ги Ротари Пламен Минев, ПДГ Калчо Хинов и Наско Начев, ДГН клубове както и да се създадат поне по 5 нови РАК Красимир Ганчев, асистент гуверньори, председате- и ИАК в дистрикта;

ли и членове на дистриктни комитети. - Всеки клуб да участва в програмата EREY (Every Семинарът бе открит от ДГ Любен Атанасов. Rotarian Every Year);

Дистрикт гуверньор елект Пламен Минев пред- - Да се увеличи броят на ротарианците, носитестави темата за следващата година - „Бъдещето ли на отличието Пол Харис Фелоу поне със 100 за гона Ротари е в твоите ръце”. дина;

Представени бяха целите пред Дистрикт 2482 за - Да се обърне особено внимание на програмата следващата ротарианска година: ПолиоПлюс и да се спонсорира Ротари Фондацията

- Увеличаване на участието на ротарианците за тази цел с поне по 1000 $ от клуб за година;

от Дистрикта в реализирането на стратегическа- - Да се популяризира по-ефективно Ротари в обта цел на РИ – премахването на Полиомиелита в ществото чрез по-добра и съвременна комуникация.

света На семинара беше представен дистриктният

- Засилване на ролята и влиянието на ротариан- екип, който ще подпомага клубовете и Дистрикт ството в България, за промяна на манталитета и гуверньора през 2009-2010 година.

повишаване на образоваността и позитивизма, при- След това бяха проведени обучителни лекции и лагането на високи етични стандарти в бизнеса и дискусии за бъдещите асистент дистрикт гуверньообществото ри и за председателите и членовете на дистриктУкрепване на Ротари клубовете и подобряване ните комитети, свързани с техните задължения и качеството на клубните проекти и отношения, за подпомагането на клубните дейности в дистрикта.

да се увеличи обществената им полезност в услови- Представен беше планът за следващите ПЕТ сеята на икономическата криза и усложнената бизнес минари до края на ротарианската 2008-09 г. За Инсреда. теракт и Ротаракт на 14 и 21 март в София, а за Тези цели биха били постижими при насочване на Ротари на 27-29 март в Боровец.

усилията в следните дейности: ДГЕ Пламен Минев благодари на участниците в

- Сближаване на ротарианците в клубовете и семинара, които въпреки сложната пътна обстамежду клубовете в дистрикта, чрез засилване на по- новка успяха да се включат в дейността му. Връчесещенията на редовни сбирки на други клубове, обу- ни бяха сертификати за участие и значки с логото чителни семинари и реализация на общи проекти; на следващата ротарианска година.

- Увеличаване на българското ротарианско семейство с поне 1 клуб; Даниел Захариев,

- Всеки клуб да приеме поне 1 ротарианец повече; Координатор на сайта Дистрикт 2482

–  –  –

шОТЛАНДСКО-БЪЛГАРСКА ВЕЧЕР В ЧЕСТ НА

ПОЕТА РОБЪРТ БЪРНС

15 000 лв. бяха събрани от Ротари клуб София Интернешънъл по време на благотворителната шотландско-българска вечер, организирана в края на февруари по повод 250-годишнината от рождението на Робът Бърнс. Сумата ще бъде разпределена между пет дома за сираци в цялата страна, които Ротари клуб София Интернешънъл подпомага. Това са “Асен Златаров”, “Надежда”, “Христо Ботев”, “Славейков”, “Горна баня”. Средствата бяха набрани от билетите за събитието, както и от благотворителните търгове и лотарията, организирани по време на вечерята.

Известната шотландска група Reading Pipe Band По време на първия търг гостите наддаваха за отлежало шотландско уиски, като бяха предложени марки на стойност над 2000 лв. На най-висока цена могнат на децата в неравностойно положение. Горд беше продадена бутилка 30-годишно уиски, като по съм, че успяхме да съберем повече средства от очвреме на надаването тя достигна 1100 лв. На вто- акваните” - сподели Пламен Минев - Дистрикт уверрия благотворителен търг бяха предложени произ- ньор на Ротари България за 2009-2010 г.

ведения на изкуството, сред които картини на из- Припомняме ви, че Бърнс вечери се организират вестни български автори. от шотландските общности в целия свят. СпециалЗа мен бе истинска чест да открия тази бла- но за 250-ата годишнина от рождението на поета готворителна шотландско-българска вечер, на коя- у нас пристигнаха представители на известната то присъстваха над 130 души – членове на Ротари шотландска група Reading Pipe Band.

клубовете в България, представителите на дипло- Ротари клуб София-Интернешънъл е единствениматическите мисии у нас и почитатели на поезия- ят англоговорещ Ротари клуб в страната. Негов та на Робърт Бърнс. Голямо удовлетворение ми но- президент е г-н Йън Грийв.

си и фактът, че средставата от тази вечер ще по- Велеслава Жерева, All Channels Communication

–  –  –

РОТАРИ КЛУБ КАВАРНА СЪБРА 15 400 ЛЕВА

НА БЛАГОТВОРИТЕЛЕН ПРОЛЕТЕН БАЛ

Р отари клуб Каварна събра 15 400 лева на благотворителен пролетен бал на 21 март в четиризвездния спахотел “Отдих”.

Парите ще бъдат изразходвани за изграждане на многофункционална детска площадка в градския парк и закупуване на пещ за изпичане на глина за школата по керамика към Общинския детски комплекс. Част от средствата ще бъдат преведени на фондация “шести май” с основател д-р Здравко Георгиев.

Скъпи гости на тържеството бяха:

AДГ Григор Алексиев, АДГ Анелия Дошева – кръстница на клуба, Официалните гости на Пролетния бал Ротарианци от РК Балчик; РК Добрич; РК БургасПриморие; РК София-Витоша; РК София-Средец; народният представител за Добрички многомандатен район – Мима Василева; кметът на Община Каварна и член на РК Каварна цонко цонев; д-р Здравко Георгиев; бизнесмени от Каварна и Балчик.

На благотворителен търг беше набрана значителна част от средствата. В него участваха ротарианци и присъстващите на бала местни бизнесмени. Те наддаваха за старинни оръжия, предмети на изкуството, антикварни вещи, ювелирни керамични изделия, изработени от децата от ОДК.

Срещу 1600 лева, местен фермер стана собственик на автентичен дуелен пистолет от средата на Влади Въргала все още не може да избере деветнайсети век.

Друг бизнесмен брои 1250 лева за пет тома на Пейо Яворов, издание от 1959 г.

шоуменът Владислав Карамфилов-Въргала плати 1000 лева за плакат на “Скорпиънс” за концерт в Каварна с автографи на членовете на легендарната рок група.

Това е най-голямата благотворителна проява на каварненския Ротари клуб от учредяването му преди пет години. На призива на клуба “Да подпомогнем талантливите деца”.

–  –  –

РОТАРИ КлуБ СОфИя-ЦеНТъР ВРъчИ СТИПеНДИИ НА СТуДеНТИ Р отари Клуб София-център на 11 февруари връчи стипендии на шестима студенти в първи курс.

Подборът на студентите бе направен съвместно с фондация „Св. св Кирил и Методий”. Студентите са завършили средното си образование с отличен успех и са в затруднено семейно положение (сираци, деца на разведени родители). Стипендията, отпусната на студентите, е в размер на 1500 лева, които се разделят на по 150 лева всеки месец.

церемонията по официалното връчване на стипендиите се състоя на 11 февруари 2009 г. в хотел „Дедеман Принцес” - София по време на редовната среща на Ротари Клуб София-център, на която присъстваха и много гости.

Събин Пашов, Столовата към комплекса „Успение Богородично” Президент на РК София-Център

–  –  –

Н то стимулират различните рефлекси на децата – а 26.02.2009 г. в гр. Пловдив се състоя офи- зрителни, слухови, осезателни, двигателни. Това се циалното откриване на Сензорна стая в постига чрез различни предмети от различни цвеСДГ „Елица” – Пловдив. Проектът се реали- тове, форми, размери и материали. Уредът, който зира от Ротаракт клуб Пловдив в продъл- дава сериозен ефект при терапия на деца с двигажение на 7 месеца. Идеята да направим до- телни и ментални увреждания, е т.нар. сух басейн с бро дело за тази детска градина се зароди при едно меки топки. Това е достатъчно голям басейн, който от многократните посещения на клуба при малчуга- е добре обезопасен и вместо с вода, е пълен с малните. Всяка година РАК Пловдив прави проект по ки меки топки с различни цветове.

ваксинация с противогрипна ваксина на всички деца, Тази година Баба Марта беше двоен празник за настанени в градината. Те, от своя страна, споде- децата от СДГ „Елица” – те вече имат място, кълят с нас своят празник на Баба Марта, когато за- дето да развиват своите способности в игра и завързваме мартеничка на всяко дете и празнуваме с бавление.

тях идващата пролет.

Специална детска градина „Елица” е общинска Ротаракт клуб Пловдив градина, на която са поверени деца с различни физически и психически нарушения. Създадена е през 1970 година и до ден-днешен е единственото специализирано детско заведение от този род в Южна България.

Децата се възпитават в 5 групи – 2 логопедични (за деца с говорни затруднения), 2 помощни (за деца с двигателни затруднения) и една тифлогрупа (за деца със зрителни затруднения). Ежедневно за тях се грижат лекар-специалист, логопеди, тифлопедагози, психолози, които реализират успешно възпитателни влияния в позитивна насока.

Специфичните потребности обуславят и нуждата от специфични помагала и уреди. За жалост общинската издръжка на детската градина не позво

–  –  –

СЕМИНАР ЗА ПРЕЗИДЕНТИ И СЕКРЕТАРИ НА ИНТЕРАКТ

Н а 14.03.2009 се проведе самостоятелен обу- та, в която всички ще служат под мотото: „Бъдечителен семинар за президенти и секрета- щето на Ротари е в твоите ръце“ и с нескрита нари в интеракт за 2009-10 ротарианска годи- дежда, окуражи всички заедно да хванат това бъдена в нашият Дистрикт 2482. С настъпване- ще в ръцете си.

то на уречения час за започване ротариан- След тези мотивиращи думи, дойде ред и на ската камбана и интеракторската камбана звъннаха първата лекция за семинара, а именно „Какво знаем заедно ударени от представителя на домакините - за Ротари? – непознатата история на Ротари“, каСтайко Ганчев президент на РК София-Витоша и DIR то лектор бе Слав Денякин, АДИП за София и ЮгозаИван Кацев. След като прозвучаха фанфа- падна България. В нея той разказа интересни факти рите, националният химн дойде реда на обичания за Четиристранния тест, за логото на Ротари и за от всички Химн на Ротари в България, който запя- темите на годините. Като допълнителна информахме всички заедно. ция ПДГ Наско Начев, разказа за историята на ИнтеОфициалните гости бяха ДГЕ Пламен Минев, ПДГ ракт и Yrator, предшественика на програмата ИнНаско Начев, церемониалмайсторът на дистрикта теракт. След приятната и полезна лекция дойде ред Атанас Динев, председателят на Комитета за Ин- на Иван Куцаров, който разказа своята гледна точка теракт и Ротаракт Иван Хаджиев и не на послед- за успешния президент, като разбира се не пропусна но място DRR Радена Драгиева, която искрено благо- да каже и основните задължения, но тях ги пише и дари за сътрудничеството и приятелството меж- в книгите. След това номинираната ДРП Бояна Банду двете програми на Ротари - Интеракт и Рота- кова сподели своя опит като клубен секретар и се ракт. След представянето на гостите и обръщени- справи блестящо, като отговаряше на въпросите ята и пожеланията от тяхна страна към всички на всички интерактори и нагледно показа какъв елект президенти, елект секретари и участници в трябва да е истинския отдаден интерактор.

семинара, работата стартира с пълна сила. След тази лекция, се състоя нещо, което дотогаПърви заслужено получи думата ДГЕ Пламен Ми- ва не бе правено на семинар, а именно workshop за нев, който в словото си изрази голям оптимизъм и лидерите в Интеракт. Развлекателната игра помоградост от факта, че вижда толкова много инте- на на лидерите да се научат да работят в екип и рактори – 104 на брой от 20 клуба, 4 от които им даде насоки за бъдещото им развитие.

предварителни. Той представи темата на година- Във втората сесия на семинара DIR Иван Кацевда

–  –  –

РОТАРАКТ КЛУБ ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ЗАВЕДЕ ДЕцА НА КИНО

Ч леновете на Ротаракт клуб Велико Търново заведоха на кино децата от Дом „Пеньо и Мария Велкови”. Инициативата беше част от международната Седмица на Ротаракт (9-19 март). В старата столица седмицата премина под егидата на местните клубове на Ротаракт и Ротари.

Международната Седмица на Ротаракт предостави възможност на клубовете да разпространят идеите и концепциите на ротарианството в градове, в които все още нямат представители на Ротаракт, обясни Станислав Картички ДА ПРИКЛЮЧИМ С ПОЛИОМИЕЛИТА СЕГА (983) Стоянов – президент на Ротаракт клуб Велико Комплект от 12 броя $10 Търново.

shop.rotary.org | Tel 847-866-4600 | Fax 847-866-3276 | shop.rotary@rotary.org в. “Янтра ДНЕС”

–  –  –
Похожие работы:

«Лев Толстой и время 2010 Издательство Томского Университета Редакторы: Э.М. Жилякова, И.Ф. Гнюсова Стр. 154-69. Категория смерти у Толстого и Хайдеггера Завалий Андрей Геннадьевич American University of Kuwait Так называемая проблема смерти, как она представляется обыденному сознанию, складывается из двух составляющих её неизвестностей. Во-первых, это неизвестность хронологическая. Неотрицаемая неизбежность будущего события собственной смерти всегда соседствует с загадкой его точных временных...»

«Организация Объединенных Наций A/70/334 Генеральная Ассамблея Distr.: General 20 August 2015 Russian Original: English Семидесятая сессия Пункт 73(b) предварительной повестки дня* Поощрение и защита прав человека: вопросы прав человека, включая альтернативные подходы в деле содействия эффективному осуществлению прав человека и основных свобод Защита внутренне перемещенных лиц и оказание им помощи Записка Генерального секретаря** Генеральный секретарь имеет честь препроводить Генеральной...»

«ООО «Торговый Дом «АСКОМ и К», г. Владивосток, ул. Лазо,9 т/факс: 2-269-679, 2-265-612, 2-260-795 e-mail: askomrv@askomt.ru www.аском.рф Отчёт об оценке объекта оценки Порядковый номер отчёта: №_ «_-комнатная квартира, назначение: жилое, общая площадь кв.м., этаж _; Объект оценки адрес объекта: _ Кадастровый (условный) номер: Вид стоимости рыночная Дата проведения оценки Дата составления отчета Место составления отчета Исполнитель Арсланов Линар Рафкатович Адрес исполнителя 690000, г....»

«Федеральное агентство лесного хозяйства ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «РОСЛЕСИНФОРГ» СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФИЛИАЛ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ЛЕСОВ (Филиал ФГУП «Рослесинфорг» «Севзаплеспроект») ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПОДПОРОЖСКОГО ЛЕСНИЧЕСТВА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Директор филиала С.П. Курышкин Главный инженер Е.Д. Поваров Руководитель работ, ведущий инженер-таксатор Н.П. Полыскин Санкт-Петербург СОДЕРЖАНИЕ ВВЕДЕНИЕ Глава 1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 1.1 Краткая характеристика...»

«Государственное бюджетное Первый выпуск Общеобразовательное учреждение Октябрь 2015 года №25Петроградского района Санкт-Петербурга Большая Перемена В ЭТОМ ВЫПУСКЕ Тема номера Как здорово учиться в школе..1 информационный бюллетень Классные новости.2 Столик времен года ТЕМА НОМЕРА: ЗДРАВСТВУЙ ШКОЛА! ДО СВИДАНИЯ ЛЕТО! Адаптация ребенка к школе..4 Как один день пролетели каникулы. Пенистые волны, песчаные пляжи, лесные походы, Родительский клуб бабушкина деревня и беззаботная жизнь закончились...»

«Маштаков Александр Сергеевич Инженерно-геологические аспекты обеспечения устойчивости инженерных сооружений месторождений Каспийского моря (на примере нефтяных платформ) Специальность 25.00.08: «Инженерная геология, мерзлотоведение и...»

«Большая Советская Энциклопедия (АФ) БСЭ БСЭ Афагия Афа'гия (от греч. а — отрицательная частица и phago — ем, поедаю), 1) (биол.) отсутствие питания (т. е. получения пищи извне) у некоторых животных на отдельных фазах их развития. Наиболее распространённой формой А. можно считать развитие в яйце зародыша, который получает необходимые вещества преимущественно из желтка, особенно крупного у видов с длительным развитием (например, у птиц). А. свойственна и взрослым...»

«Doc 10050 ФИНАНСОВЫЕ ОТЧЕТЫ И ДОКЛАДЫ ВНЕШНЕГО РЕВИЗОРА ЗА ФИНАНСОВЫЙ ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА ДОКУМЕНТАЦИЯ к 39-й сессии Ассамблеи в 2016 году МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ Doc 10050 ФИНАНСОВЫЕ ОТЧЕТЫ И ДОКЛАДЫ ВНЕШНЕГО РЕВИЗОРА ЗА ФИНАНСОВЫЙ ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА ДОКУМЕНТАЦИЯ к 39-й сессии Ассамблеи в 2016 году МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ Опубликовано отдельными изданиями на русском, английском, арабском, испанском, китайском...»

«ПРАВИТЕЛЬСТВО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ ОФИЦИАЛЬНАЯ БРЯНЩИНА Информационный бюллетень 17 (191)/ 18 июня БРЯНСК ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ЗАК ОН БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ ОХРАНЕ СЕМЬИ, МАТЕРИНСТВА, ОТЦОВСТВА И ДЕТСТВА В БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ» ПРИНЯТ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМОЙ 29 МАЯ 2014 ГОДА Статья 1. Внести в Закон Брянской области от 20 февраля 2008 года № 12-З «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в Брянской области» (в редакции законов Брянской области от 7...»

«Дж.Беннетт. Гурджиев. Путь к новому миру. Стр. 1 СОДЕРЖАНИЕ Предисловие Глава 1 Родина Гурджиева Глава 2 Учителя Мудрости Глава 3 Существует ли Внутренний Круг человечества? Глава 4 Поиски Гурджиева Глава 5 Миссия Гурджиева Глава 6 Институт в Фонтенбло Глава 7 Гурджиев как писатель Глава 8 Вопрос Гурджиева Глава 9 Закон взаимного поддержания Глава 10 Гурджиев как Учитель Глава 11 Человек Глава 12 Путь к новому миру Приложение 1 Стиль и терминология Гурджиева Приложение 2 Великие законы...»
 
2016 www.nauka.x-pdf.ru - «Бесплатная электронная библиотека - Книги, издания, публикации»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.