WWW.NAUKA.X-PDF.RU
БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА - Книги, издания, публикации
 


Pages:     | 1 | 2 ||

«ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ: За второто шестмесечие на 2012 г., журналистическите материали на тема благотворителност/спонсорство/корпоративна социална отговорност, регистрирани от медийния ...»

-- [ Страница 3 ] --

„На Коледа истински се потресох, когато разбрах, че най-големият дарител на храм паметника Александър Невски е дядо Добри от село Байлово. Винаги съм знаел, че българинът трудно става съпричастен към подобни каузи, както и към чуждото нещастие, но един 97-годишен дядо да е дарил най-много пари за възстановяването на най-големия храм у нас, но и на Балканите (след Свети Сава Сръбски), това си е наистина срамно. В Съединените щати например големите дарители са богатите хора.

Те често не само дават пари, но и увличат масите да участват в каузи с продължение, а не в еднократни кампании.

Милионерите в САЩ обаче обикновено са започнали от нулата и са натрупали пари с ум, но и с много постоянство и труд. Истински филантропи, защото не са израсли в лукс и добре знаят какво е да си в нужда. Нашите нови милионери също не са се родили със сребърна лъжичка в устата, но имат друго мислене. 90 процента от богатите днес в България са обикновени крадци, които не са в затвора заради... Четете целия коментар тук и още интересни новини в новия брой на „168 часа" тук”.

Сайтът www.vesti.bg публикува на 10-ми декември статията „Да изхвърлиш храна в

България - по-евтино, отколкото да я дариш”:

„Да изхвърлиш храна в България е по-евтино, отколкото да я дариш. Причина за това е закон, според който търговците и собствениците на заведения и магазини трябва да плащат ДДС върху храната, която искат да дарят на нуждаещите се. Този закон работи във време, в което, според официалната статистика, всеки пети българин или 1,6 млн.

наши сънародници живеят в бедност и трудно осигуряват храна на масата си.

Строители, медици, инженери, родители... Стотици се събират всеки ден в градинката пред Центъра за кръводаряване, гара Подуене, в пресечките на бул. „Мария Луиза” и още няколко места в столицата, за да получат безплатна храна. „Последните няколко месеца има хора, които наистина са загубили апартаментите си от ипотечни кредити.

Увеличават се!

Ние имаме храна за 100 човека, но идват много повече”, казва Яна Конова, доброволец.

Храната се раздава от 21 неправителствени организации и е осигурена от създадената преди половин година Българска хранителна банка. Част от хляба, който се раздава, има своя история. Тя започва с пожар в голям търговски център в София, който вади от строя охладителната система на хранителен магазин в сградата. „Изпратихме всичкия този хляб към Българска хранителна банка. За да може той реално да стигне до хората, които наистина се нуждаят. Това е най-нормалното нещо, особено сега в подобни времена.

За едни това е може би стока или продукт, за други е лукс”, коментира Ангелин Ангелов, мениджър във верига супермаркети.

Вместо да бъдат бракувани и изхвърлени, два тона и половина полуготов хляб са дарени на хранителната банка. Оказва се обаче, че да дариш в България е много по-скъпо, отколкото да унищожиш и изхвърлиш храна. „Даряването е скъпо удоволствие за България. Тези два тона и половина като финансова стойност може би ще платим няколкостотин лева само данък”, добавя Ангелов. Плащането на ДДС върху дарените продукти на практика превръща благородните жестове в непосилно удоволствие за всички малки търговци. „Ако аз експедирам 1 тон примерно свинско месо към екарисажа за унищожение, ще заплатя някаква средна цена за този тон от порядъка на около 300 лева. Ако го даря, ще заплатя цялото ДДС. При една цена от 8 лева за килограм, ДДС-то отива към 1600 лева, които ще заплатя. Реално 8 пъти повече”, обяснява още мениджърът. В рамките на два дни, дареният хляб се пренася във фурна, която на свой ред благотворително го изпича. От фурната друга организация поема транспорта на хляба до тези, които имат нужда от него. Българска хранителна банка работи с организации основно в района на София. А когато собственик на магазин или ресторант извън столицата реши да дари храна, банката я разпределя до общо 7 града в страната.

Годишно в България се изхвърлят 400 000 тона храна. За разлика от България, в чужбина хранителните банки са организации с дълга история и работят в 45 държави по целия свят. Страната ни се отличава с това, че вместо държавата да стимулира дарителите, те на практика са отказвани, чрез облагане на даренията. Според доброволците, отношението на институциите категорично отразява отношението на сериозна част от обществото към хората, изпаднали в беда“.

ОБЩИ ИЗВОДИ:

ОБ За второто шестмесечие на 2012 г., журналистическите материали на тема благотворителност/спонсорство/корпоративна социална отговорност, регистрирани от медийния мониторинг, са 5 467. Отбелязва се ясна тенденция на трайно повишване на количеството материали по разглежданите теми през последните две години.

През периода, наблюдаваните медии публикуват 325 материала, отразяващи благотворителни инициативи и дарителски акции на публични личности и организации в чужбина.

Броят на материалите, отразяващи разглежданите теми в България за второто шестмесечие отбелязва значителен ръст в сравнение с първото полугодие на 2012, както и в сравнение със същия период на 2011. Регистрираният брой материали е 5142. Това представлява ръст от 489 публикации или повишаване на количеството материали с 10% само за едно полугодие. Причина за този значим ръст е от една страна струпване на събитийност по разглежданите теми (като например продължаващите благотворителни кампании за набиране на средстваза с.

Бисер и Перник и през вторта половина на годината, така и обявяването на поредното десето издание на Българската Коледа – тема силно застъпена през ноември и декември 2012). Отново се регистрира цялостното повишаване на интереса към тематиката в българските медии.

Съотношението на материалите, публикувани през второто полугодие на 2012 година в националната и регионалната преса е 60% към 40%. Наблюдва се подчертан превес на материали по темата, публикувани в националната преса. Значим фактор по отношение на по-ниския брой материали в регионалната преса е все позасиленият процес на развиване на интернет страниците на регионалния печат.

Така регионалните медии могат да публикуват всеки ден новини в интернет изданието си, дори ако печатното издание е двуседмично, триседмично или седмично. Тези материали влизат в статистиката на интернет публикациите.

Допълнителен фактор е и това, че регионални вестници, включени в мониторинга са 85, а броят на включения национален печат е 118 Запазва се обаче тенденцията регионалният печат да проследява във времето наличието на различни местни благотворителни кампании.

Подобно на първото шестмесечие на 2012 и през разглежданото полугодие голямо натрупване по темата се отбелязва по повод обсъжданията на закона за доброволчеството, както и по повод обявеното от Симеон Дянков отпадане на ДДС върху дарителските sms-и.

Терминът „спонсорство” присъства в 31% от разглежданите публикации през периода, което запазва нивото на статистиката от първото шестмесечие на 2012, когато са регистрирани 22% материали. Запазва се тенденцията споменаванията да са предимно косвени в рамките на информации, представящи конкретно събитие и да преобладава използването на понятието като синоним на дарителство. Изключения правят материали, в които терминът присъства съдържателно коректно.

Темата Благотворителност има видимо предимство в количественото отразяване в медиите в сравнение с другите две тематични групи (54% от всички материали).

Доминираща е здравната категория с 30% от общия обем анализирани публикации.

На второ място се нареждат материалите в тематичната група Социалнаполитика с 28%. Темите със социална и здравна насоченост, взети заедно формират близо 58% от публикациите през шестмесечието.

Голяма група са и материалите, отразяващи различни благотворителни инициативи на организации като Лайънс клуб, Зонта клуб, Ротари клуб, БЧК, фондация „Св. Иван Рилски” и др.

Има значителен спад на процента на материалите в тематичната група „Други” – 23%. През първото шестмесечие на 2012 броят на материалите в тази група е билмного много висок – 38%.

През второто шестмесечие на 2012 материалите категория Други обхващат няколко основни групи новини:

1) материали, свързани с набирането на средства за пострадалите от земетресението в Перник;

2) материали, отнасящи се до даренията, предоставени на МВР;

3) материали, отразяващи първите построени къщи в с. Бисер;

4) статии, засягащи ДДС-то върху дарителските sms-и.

5) материали, отразяващи обсъжданията около закона за доброволчеството.

Общата картина на количественото разпределение на материалите в тематичните подгрупи ясно показва, че българското общество продължава да насочва благотворителността към най-недофинансираните от държавата сектори и същевременно най-чувствителни – социалния и здравния.

Тематичните подгрупи култура/историческо наследство, образование/квалификация, спорт и околна среда си разделят съответно 9%, 4%, 2% и 3%, като делът им остава нисък – 18% от регистрираните публикации.

И през този период продължават да доминират кратките новини, като използвана форма за отразяване и на трите разглеждани теми, заемайки дял от 62% с 3 401 материала в този жанр.

Спрямо предишното шестмесечие делът на типа материали, характеризиращи се със задълбочен интерес към дадена тема или изразяващи журналистическа или редакционна позиция се запазва и представлява 3% или 154 материала. 32% или 49 от тези материали имат засилен критичен тон (например заглавия като " SMS-и вместо здравна реформа“, " Кой се облажи от SMS даренията?!”, " Купи съвест за 1,20 лв.” и т.н.). Голяма част от аналитичните и коментарни материали са свързани съдържателно със здравеопазването в България и защо е нужно да даряваме за здраве със sms-и, ДДС-то върху дарителските sms-и.

Материалите с неутрален тон към темата на публикацията/информацията са 3 704 или това са 68%.

Най-голям е броят на статиите, в които източникът на финансиране е частно лице/лица 34% или 1863 материала. В тази група трябва да се има предвид, че попадат, както индивидуалните дарения, така и средствата, привлечени в резултат на национални SMS кампании. Основният фактор за високият брой подобни материали се дължи на откриването на десетото издание на Българската Коледа.

Значимият ръст на тези материали се дължи и на статии, които разглеждат отдаване на лично време и усилия, а именно темата за доброволчеството, която е силно застъпена през месец ноември 2012 по повод обявените дни на доброволчеството и обсъжданията на закона за доброволчеството.

Допълнителен повод е и датата 5 декември (Международен ден на доброволчеството), по повод която са инициирани и отразени в медиите множество инициативи из цялата страна.

На второ място са материалите, определени като "смесено" финансиране – 20%, където продължава и тенденцията към обединяване на усилията при реализацията не само на благотворителни кампании, но и на КСО-програми. В периода много често този тип „смесени” материали се дължат на все по-честото участие на представители на местната и централната власт, както и отделни политици и партии, в благотворителните кампании и инициативи. Това основно се дължи на политически популизъм, катализиран от предстоящите парламентарни избори през юли 2013 г.

Материали, в които е посочен като източник на финансиране „бизнес” представлява 12% от публикациите. Наблюдава се тенденция за повишено участие на бизнеса в различни благотворителни инициативи и дарителски жестове за различни каузи.

Материалите, отразяващи темата Корпоративната социална отговорност или конкретни социални програми за разглеждания период – юли-декември 2012 са 457 или 8% от общия анализиран обем.

Много висок ръст на публикации се наблюдава при интернет медиите – общо 1311 броя или 24% от всички статии. Наблюдава се най-значителният ръст на интернет материалите в сравнение с всички разглеждани предишни периоди.

Това се дължи както на засиления им интерес към тематиката, така и на цялостното развитие на интернет изданията на печатните и електронни медии (радио и телевизия). Най-много материали по темата са публикувани съответно в www.dir.bg (153), www.dariknews.bg (102), www.focus-radio.net (56), www.vesti.bg (49) и www.news.data.bg (43).

Печатните и Интернет-медии коректно отразяват програмите, свързани с КСО, като посочват имената на компаниите, пишат точните имена на програмите и инициативите, както и коректно цитират инвестираните суми. Публикациите с положителен тон, отразяващи КСО са 54%.

През второто шестмесечие на 2012 има 5 аналитичнен/коментарен материал по темата.

КСО програмите и инициативите се отразява от медиите проследяващо и в развитие, като медиите все по-често номинативно разпознават и посочват КСО в материалите си.

Продължава и тенденцията при отразяването на КСО правят впечатление публикации, обръщащи внимание на усилията на определени компании да насърчат нов тип поведение в българското общество, разглеждащо дарителството не само като механично финансиране от компаниите, но и като насърчаване на служителите да съучастват в процеса и да подкрепят различни инициативи чрез лични дарения от заплатите си или чрез труд.

Най-добре отразени са КСО инициативите на мобилните оператори и банките съответно с 133 и 78 материала, което представлява 46% от всички КСО публикации.Pages:     | 1 | 2 ||

Похожие работы:

«К ВОПРОСУ О РАЗРАБОТКЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ КОНЦЕПЦИИ И ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ МЕР ДЛЯ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ1. Каспарьян Ж.Э., Виноградов А.Н. (Филиал КНЦ РАНЦентр гуманитарных проблем Баренц-региона) Введение. Первое исследование авторов по тематике инвалидности в Мурманской области было инициировано гражданином королевства Норвегия, специальным советником общества Красного Креста Норвегии господином Грегусом Стурнесом в 2001г....»

«MИ HoБ PHAУ КPocC| А | А И Ф Eд Е PAJ!Ь HoE yД APс т в Е HHoЕ Ю Д | €| { oE Г oс Б г oБ PA3oв Aт Е л Ь HoЕ { PDк Д Е Hи Е )^ в Ь lcш Е г oп PoФ Е с с И oHAл Ь Hoг o PAз oBAHИ Я oБ ( Bo Po HЕ ж с к и Й г o с y Д APс т в Е HHЬ l Й y Hи BEPс И TЕ т D Б o Pи с o г л Е Б с К и Й olл л vl л д ( Б Ф Ф г Б o yBп o o Br y ) ) yт BЕ Pж Д Aю 3 aв eд y ю щ aя aф eд p o й к Т eo p и и И MeТ o l ц И К HaЧ aл Ь Ho г o б p aз o в aHИ я И o,, | I,iruЪ,.T %,?­­4­ PAБ o Ч AЯ п Po г PAMMA Ч Е Б Ho Й Д И с ц и...»

«Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 02.07.2013) О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД Принят Государственной Думой 22 марта 2013 года Одобрен Советом Федерации 27 марта 2013 года (в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 188-ФЗ)...»

«Система электронных торгов Руководство Участника Версия 1.0 Листов 36 Аннотация Данный документ предназначен тем пользователям, в чьи обязанности входит участие в конкурсных торгах, организованных владельцем системы, подача на них Заявок и Предложений. Настоящий документ содержит пошаговые инструкции по созданию Заявок и Предложений, участию в форуме торгов и просмотру хода торгов, а также просмотру запланированных, одобренных и архивных торгов. Содержание 1. ВВЕДЕНИЕ 2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ, КОНЦЕПЦИИ...»

«РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В СТРАНАХ МИРА №171 21.09.09 Сообщения в МЭБ Великобритания: грипп A/H1N1 (2009) Минсельхоз РФ: итоги 1 полугодия по производству скота и птицы Дополнительная Россельхознадзор: переговоры с Австралийской службой карантина и информация: инспекции сообщения СМИ Россельхознадзор: о вспышках гриппа H1N1 на австралийских фермах Россельхознадзор: об инспектировании предприятий стран ЕС Роспотребнадзор: ситуация по...»

«Совет при Президенте Российской Федерации по науке, технологиям и образованию Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Дайджест новостей сферы науки и образования МАЙ 2012 (по материалам сайта youngscience.ru) СОДЕРЖАНИЕ Новости... 2 Событие месяца: Владимир Путин принял участие в ежегодном общем собрании Российской академии наук... 2 Президент России: события, встречи, совещания с участием Главы государства. Все важные события в сфере науки, образования и...»

«ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «АССОЦИАЦИЯ РЕВМАТОЛОГОВ РОССИИ» ASSOCIATION OF RHEUMATOLOGISTS OF RUSSIA Клинические рекомендации по лабораторной диагностике ревматических заболеваний 2014 год Оглавление Стр. Методология Определение ревматических заболеваний Общие рекомендации Аутоантитела Лабораторные маркеры воспаления 1. Методология Методы, использованные для сбора/селекции доказательств: поиск в электронных базах данных Описание методов, использованных для сбора/селекции...»
 
2016 www.nauka.x-pdf.ru - «Бесплатная электронная библиотека - Книги, издания, публикации»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.